Menu strony

Zapraszamy na Konferencję naukową w dniu 18 maja 2019r

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

w Warszawie

 

Wydział studiów nad rodziną

01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3;

tel. (22) 561-90-49; e-mail: wsr@uksw.edu.pl; www.wsr.uksw.edu.pl

 

 

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego

Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

 

Wydział Studiów nad Rodziną

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów

 

oraz

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

 

 

zapraszają na

 

 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 

„Wolność – Rodzina – Ojczyzna w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego”

 

  

Łomża, 18 maja 2019 r.

MIEJSCE: Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12 A

 

 PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

 Dziekan Wydziału Studiów nad Rodzinąks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 

 

SESJA PLENARNA – cz. I

(przewodniczy: ks. dr Zbigniew Pyskło)

10.10 – ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wolność jako dar i zadanie w świetle przekazu biblijnego

 10.30 – dr Małgorzata K. Frąckiewicz, Uniwersytet w Białymstoku – Z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w świecie wartości

10.50 – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Powołanie kobiety do służby rodzinie wg Kardynała Stefana Wyszyńskiego

11.10 – prof. dr hab. Henryk Wnorowski, Uniwersytet w Białymstoku – Znaczenie nauczania Kardynała Stefana Wyszyńskiego o wolności, rodzinie i ojczyźnie dla współczesnego biznesu

11.30 – ks. dr Tomasz Borkowski, WSD Łomża – Idea ludu Bożego w wybranych pismach Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 11.50 – 12.20 – PRZERWA NA KAWĘ

 

 

 SESJA PLENARNA – cz. II

(przewodniczy: prof. dr hab. Henryk Wnorowski)

12.20 – ks. dr Zbigniew Pyskło, Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej – Wartość wychowawczych zadań Kościoła w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego

12.40 – ks. dr Marek Kowalczuk, AWSD Białystok – Szczęście ludzkie w aspekcie społecznym w świetle Pisma Świętego

 13.00 – ks. dr Antoni Skowroński, WSD Ełk – Różne wymiary dobra wspólnego – refleksja filozoficzna

 13.20 ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Naród w aspekcie wolności w nauczaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

13.40 – Dyskusja

 

Podsumowanie i zakończenie konferencja