Menu strony

Modlitwa za Zmarłych…

Kościół szczególną troską modlitewną otacza zmarłych, nieustannie powierzając Ich Bożemu Miłosierdziu… Podczas każdej Mszy św. modli się za wszystkich, którzy odeszli  do wieczności… Święty Jan Paweł II mówił: “Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Listopad – to miesiąc modlitwy za zmarłych, na kartkach wypominkowych wypisujemy naszych zmarłych,  których polecamy błagalnej modlitwie Świętego Kościoła.

Naucz dzieci modlić się za zmarłych:  rodziców, dziadków, krewnych i znajomych… aby  kiedyś młode pokolenie umiało modlić się za nas,  po naszym odejściu do wieczności. W rodzinie dobrze jest wspólnie wypełniać kartki wspominkowe, tłumacząc kto jest kto, a później  pofatyguj się na wspólnotową modlitwę…

Źródło: Katolickie Radio Podlasie