Menu strony

Programy i podręczniki zgodne z Nową Podstawą Programową

PROGRAM I PODRĘCZNIKI obowiązujące w Diecezji Łomżyńskiej

PRZEDSZKOLE Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Podręczniki według programu ogólnopolskiego nr AZ-0-01/10 Kochamy dobrego Boga z dnia 09.06.2010

  • Dzieci trzyletnie:Radosne dzieci Boże nr AZ-01-01/10-KI-1/15 z dnia 25.05.2015
  • Dzieci czteroletnie:Świat dziecka Bożego
  • Dzieci pięcioletnie:Spotkania dzieci Bożych nrAZ-03-01/10-KI-2/15 z dnia 08.06.2015

Dotychczasowy podręcznik dla dzieci sześcioletnich może być wykorzystany do nauczania religii w przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach) do dnia 31 sierpnia 2018r. (na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23 kwietnia 2016r.) Podręcznik został przygotowany do programu nr AZ-0-04/3 z dnia 26.03.2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech i jest zgodny z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2001r.

  • Dzieci sześcioletnie:Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, ks. J. Stala nr AZ-03-04/3-1

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  – Wydawnictwo JEDNOŚĆ

* Klasy I – III Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012, W rodzinie dzieci Bożych, autorzy: ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Podręczniki:

Kl. I nr AZ-11-01/12-KI-1/12               – Żyjemy w Bożym świecie

Kl. II nr AZ-12-01/12-KI-3/12             – Idziemy do Jezusa

Kl. III nr AZ-13-01/12-KI-4/13           – Jezus jest z nami

 

* Klasy IV – VI Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012:

Odkrywamy tajemnice Bożego świata autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Podręczniki:

Kl. IV nr AZ-21-02/12-KI-1/12         – Miejsca pełne Bogactw

Kl. V nr AZ-22-02/12-KI-1/13          – Spotkania ubogacające

Kl. VI nr AZ-23-02/12-KI-3/14         – Tajemnice BOGAtego życia

 

* Klasa VII Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r.

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Podręcznik:

Kl. VII nr AZ-31-01/13-KI-3/13   – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

 

GIMNAZJUM Wydawnictwo WAM

Kl. II – III Seria podręczników Odsłonić twarz Chrystusa Podręcznik zgodny z ogólnopolskim programem nauczania „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr AZ-3-01/10

Podręczniki:

Kl. II nr AZ-32-01/10-KR-3/12 Jestem z wami

Kl. III  nr AZ-33-01/10-KR-4/13 Chodźmy razem

 

Zgodnie z dekretem Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego z dnia 16 lipca 2014 r. N. 1258/B/2014 w Diecezji Łomżyńskiej w szkołach ponadgimnazjalnych oprócz obowiązującego programu Wydawnictwa Gaudium jest możliwość wprowadzenia programu Wydawnictwa Jedność – Kielce. Poniżej podajmy numery podręczników i programu:

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: Wydawnictwo GAUDIUM

Liceum, Technikum i Szkoła zawodowa: Z Bogiem na ludzkich drogach 

Program ogólnopolski nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Podręczniki:

klasa tytuł podręcznika numer dopuszczenia podręcznika
kl. I Świadczę o Jezusie w Kościele red. ks. Wiesław Galant, ks. Robert Strus AZ-41-01/10-LU-1/12
kl. II Świadczę o Jezusie w świecie red. ks. Wiesław Galant, ks. Robert Strus AZ-42-01/10-LU-4/13
kl. III Świadczę o Jezusie w rodzinie red. ks. Wiesław Galant, ks. Robert Strus AZ-43-01/10-LU-3/14

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: Wydawnictwo Jedność – Kielce

Liceum, Technikum: Żyć, aby wierzyć i kochać

Program ogólnopolski (liceum) nr AZ-4-03/12 z dnia 30 V 2012

(technikum) AZ-4-01/12 z dnia 30 V 2012

Podręczniki:

klasa tytuł podręcznika numer dopuszczenia podręcznika
kl. I W blasku Bożej prawdy red. ks. T. Śmiech, E. Kondrak,

B. Nosek

AZ-41-03/12-KI-1/12 z dnia 10.12.2012
kl. II Na drogach wiary red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak,

B. Nosek

AZ-42-03/12-KI-2/13 z dnia 05.08.2013
kl. III Za progiem nadziei red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz AZ-43-01/12-KI-2/14 z dnia 01.09.2014
kl. III liceumi kl. IV technikum W bogactwie miłości red. E. Kondrak, ks. dr J. Czerkawski, B. Nosek AZ-43-03/12-KI-1/14 z dnia 09.07.2014

 

 

Ks. dr Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Wydziału

Nauczania i Wychowania Katolickiego