Menu strony

SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku i Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

zapraszają

na konferencję naukową pt.: „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku”, która odbędzie się 20 maja 2017 r. w Łomży, w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12 A.

Konferencja zastąpi wiosenne spotkania katechetyczne w rejonach, dlatego też udział w niej Katechetów jest obowiązkowy.

Honorowy Patronat

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Janusz Stepnowski

    

 

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

 

  • Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński
  • Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną – Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 

 

SESJA PLENARNA – cz. I

(przewodniczy: ks. dr Zbigniew Pyskło)

 

10.10 – ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Czy rozumiesz, co czytasz?” (Dz 8,30). O interpretacji Pisma Świętego.

 

10.30 – dr Małgorzata K. Frąckiewicz, Uniwersytet w Białymstoku – Motywy biblijne w kontekście językowo-kulturowym.

 

11.00 – ks. dr Dariusz Tułowiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Bezpieczeństwo społeczne a biblijne zasady regulujące relacje międzyludzkie – sprzeczność, religijny ekskluzywizm czy uniwersalizm? Analiza wybranych zagadnień.

 

11.20 – ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wychowanie, ale jakie? W poszukiwaniu pełni człowieczeństwa.

 

11.40 – 12.00 – PRZERWA KAWOWA

 

  

SESJA PLENARNA – cz. II

(przewodniczy: ks. dr Dariusz Tułowiecki)

 

12.00 – ks. dr Zbigniew Pyskło, Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej – Miejsce i rola Pisma Świętego w wybranych podręcznikach.

do katechezy

 

12.20 – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Proweniencje biblijne w kulturze religijnej Kurpiów.

 

12.40 ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania św. Jana Pawła II.

 

13.00 – Dyskusja

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji