Menu strony

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas…” /J 1,14/

 

KOCHANI

Gdy w grudniową noc, opromienioną blaskiem Betlejemskiej Gwiazdy, Kościół adoruje, Słowo, które stało się ciałem, życzymy, by światło Chrystusa było przewodnikiem po drogach kontemplacji Bożego Słowa, rodząc nadzieję, przenikającą wszystkie obszary życia.

Pozostańmy wdzięczni za dar Wszechmogącego Boga, który w niezmiernej miłości, wyszedł naprzeciw zagubionego człowieka, stając się jednym z nas, by następnie być pokarmem ludzkiej duszy poprzez Chleb i Słowo Życia.

Niech Nowy Rok 2018 będzie owocnym głoszeniem chwały Chrystusa.

 

Szczęść Boże!

                                                 Ks. kan. dr Zbigniew Pyskło

                                                 Ks. kan. Tadeusz Podbielski

                                                 S. Małgorzata Wołynek