Menu strony

ANKIETA – BADANIE PODRĘCZNIKÓW

Zachęcamy do wzięcia udziału w BADANIU PODRĘCZNIKÓW DO NAUKI RELIGII,

 

link do ankiety:

 

Celem badań jest poznanie wartości podręczników, a w szczególności ustalenie stopnia i zakresu spełnienia założeń edukacyjnych; udzielenie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu podręczniki te przyczyniają się do zrealizowania programu kształcenia katechetycznego w praktyce szkolnej i zakładanych osiągnięć edukacyjnych.  Efektem planowanych badań będzie opracowanie sugestii dotyczących doskonalenia podręczników do nauczania religii.

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi do dnia 30 listopada 2019 r.

 

Dziękuję za zrozumienie, współpracę i podjęty trud.   

 

W imieniu zespołu badawczego

Ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik