Menu strony

Bierzmowanie 2020

Dokumenty do pobrania

ankieta

 

 

Przyrzeczenie abstynenckie

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w 2020 r.

 

 

 

Przekazujemy Czcigodnym Księżom Proboszczom listę terminów celebracji udzielania sakramentu bierzmowania w parafiach naszej diecezji w roku 2020.

Przypominamy, o korzystaniu z publikacji: Wskazania duszpasterskie dotyczące sakramentu bierzmowania, w których znajdziemy informacje dotyczące przygotowania, jak również liturgii sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (por. Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne nr 1/2004, ss. 95-100, I Synod Diecezji Łomżyńskiej 2005 statuty 293-299). Przypominamy, że sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży klas VII, VIII i starszej.

Podobnie jak w latach w poprzednich zachęcamy, aby w kościele w miarę możliwości zostały przygotowane miejsca siedzące dla bierzmowanych. Prosimy aby bierzmowani zaangażowani zostali w liturgię Słowa czytali teksty z lekcjonarza a nie z kartki. Zwracamy się też z prośbą, by kapłani w czasie sakramentu bierzmowania przebywali na prezbiterium i uczestniczyli w liturgii Mszy św. Zachęcamy by szafarzowi bierzmowania zamiast kwiatów wręczyć album lub lekturę szkolną, którą Biskup przekaże ośrodkom dydaktycznym. Prosimy aby młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania odnowiła przyrzeczenia abstynenckie złożone w czasie uroczystości I Komunii Świętej (wzory w załączniku do komunikatu, w wersji drukowanej i elektronicznej do wykorzystania przez duszpasterzy).

Przygotowane przez Łomżyńską Kurię Diecezjalną pamiątki do bierzmowania będą do odebrania u księdza dziekana zgodnie z zamówieniem poszczególnych parafii. Ofiary składane na tacę w czasie Mszy Świętej, podczas której sprawowany jest sakrament bierzmowania należy wpłacać na fundusz młodzieżowy w Wydziale Ekonomicznym Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Diecezjalnym dziękczynieniem młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania będzie jej udział wraz z animatorami w XI Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej w dniu 20 czerwca 2020 r. Prosimy o zorganizowanie pielgrzymki bierzmowanych do sanktuarium w Płonce Kościelnej.

Księża Proboszczowie, którzy planują bierzmowanie jeszcze w tym roku, a nie uzgodnili terminu, proszeni są, by zrobić to jak najszybciej kontaktując się z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego. W niniejszym komunikacie nie są uwzględnione bierzmowania, w których odbywa się wizytacja kanoniczna. Ewentualne zmiany godziny bierzmowania proszę ustalić z Biskupem udzielającym sakramentu bierzmowania.

Termin świadectwa wiary należy uzgodnić z wizytatorem, w takim czasie, by mogło się ono odbyć na tydzień przed udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

 

  • BISKUP JANUSZ STEPNOWSKI udzieli bierzmowania w parafiach:

Kąty                                                                                  – 13 kwietnia godz. 9:00

Kolno, pw. Chrystusa Króla Wszechświata              – 13 kwietnia godz. 18:00

Ostrołęka, pw. Nawiedzenia NMP                             – 25 kwietnia godz. 12:00

Ostrołęka, pw. św. Franciszka                                  – 28 kwietnia godz. 17:30

Rzekuń                                                                          – 30 kwietnia godz. 17:00

Miastkowo                                                                     – 2 maja godz. 16:00

Czerwin                                                                         – 2 maja godz. 18:30

Wyszków, pw. św. Wojciecha                                 – 6 maja godz. 18:00

Gajewo, pw. Trójcy Przenajświętszej                    – 7 maja godz. 18:00

Ostrów Maz., pw. Opatrzności Bożej                     – 10 maja godz. 17:00

Ostrołęka, pw. NMP Królowej Rodzin                    –12 maja godz. 18:00

Ostrołęka, pw. św. Antoniego                                       – 13 maja godz. 18:00

Łomża, pw. MB Bolesnej                                             – 14 maja godz. 18.00

Łęg Starościński                                                                – 16 maja godz. 10:00

Łomża, pw. św. Andrzeja Boboli                                    – 16 maja godz. 18:00

Małkinia, pw. Nawrócenia św. Pawła                         – 18 maja godz. 17:00

Dylewo                                                                               – 19 maja godz. 18:30

Dobry Las                                                                         – 20 maja godz. 17:00

Krasnosielc                                                                      – 27 maja godz. 18.00

Wąsosz                                                                             – 30 maja godz. 13:30

Stawiski                                                                            – 30 maja godz. 17:00

Baranowo                                                                         – 1 czerwca godz. 15:00

Kadzidło                                                                           – 1 czerwca godz. 17:00

Tykocin                                                                            – 3 czerwca godz. 17.00

Łomża, pw. Miłosierdzia Bożego                                – 4 czerwca godz. 18:00

Grajewo, pw. MB Nieustającej Pomocy                    – 5 czerwca godz. 17:00

Długosiodło                                                                     – 6 czerwca godz. 18:30

Jelonki                                                                            – 7 czerwca godz. 17:00

Łyse                                                                                – 8 czerwca godz. 17.00

Burzyn                                                                           – 10 czerwca godz. 15:00

Lachowo                                                                        – 13 czerwca godz. 12:00

Turośl                                                                             – 13 czerwca godz. 16:00

Nowa Wieś                                                                     – 13 czerwca godz. 18:00

Przytuły                                                                         – 19 czerwca godz. 16:00

Łapy, pw. św. Jana Chrzciciela                                 – 21 czerwca godz. 15:00

Łapy, pw. Świętego Krzyża                                       – 21 czerwca godz. 17:00

 

 

BISKUP TADEUSZ BRONAKOWSKI udzieli bierzmowania w parafiach:

Kupiski                                                                       – 18 kwietnia godz. 12.00

Ostrołęka, pw. Zbawiciela Świata                       – 25 kwietnia godz. 10.00

Szepietowo                                                                – 25 kwietnia godz. 18.00

Łomża, pw. Krzyża Świętego                                    – 27 kwietnia godz. 18.00

Grajewo, pw. Jana Pawła II                                    – 29 kwietnia godz. 17.00

Łomża, pw. NMP Częstochowskiej                        – 2 maja godz. 17.00

Łomża, pw. Bożego Ciała                                         – 3 maja godz. 18.00

Lubotyń                                                                      – 5 maja godz. 17.00

Niedźwiadna                                                              – 6 maja godz. 18.00

Kolno, pw. św. Anny                                               – 7 maja godz.

Zaręby Kościelne                                                     – 8 maja godz. 11.30

Grabowo                                                                  – 9 maja godz. 15.00

Ostrów Maz., pw. WNMP                                     – 11 maja godz. 18.00

Nowogród                                                                – 12 maja godz. 17.00

Grajewo, pw. św. o. Pio                                        – 13 maja godz. 18.00

Sokoły                                                                      – 15 maja godz. 17.00

Mały Płock                                                               – 16 maja godz. 12.00

Łomża, pw. św. Michała Archanioła                    – 16 maja godz. 18.00

Myszyniec                                                                – 17 maja godz. 17.00

Wysokie Maz., pw. św. Jana Chrzciciela            – 19 maja godz. 17.00

Wyszków, pw. św. Idziego                                    – 20 maja godz. 16.00

Wyszków, pw. Świętej Rodziny                             – 21 maja godz. 18.00

Dąbrowa Wielka                                                       – 26 maja godz. 18.00

Brańszczyk                                                               – 27 maja godz. 17.00

Wąsewo                                                                     – 31 maja godz. 16.00

Jasienica                                                                    – 1 czerwca godz. 17.00

Łapy, pw. św. Ap. Piotra i Pawła                         – 2 czerwca godz. 18.00

Piątnica                                                                      – 3 czerwca godz. 17.00

Poręba                                                                      – 4 czerwca godz. 17.00

Wola Mystkowska                                                  – 5 czerwca godz. 18.00

Łomża, pw. św. Brunona                                       – 6 czerwca godz. 10.00

Ostrów Maz., pw. Chrystusa Dobrego Past.      – 9 czerwca godz. 18.00

Kulesze Kościelne                                                   – 10 czerwca godz. 14.30

Wysokie Maz., pw. św. Ap. Piotra i Pawła        – 10 czerwca godz. 18.00

Jedwabne                                                                 – 12 czerwca godz. 17.00

Małkinia, pw. Najświętszego Serca PJ              – 19 czerwca godz. 18.00

Łosewo                                                                   – 25 czerwca godz. 16.00

Wach                                                                       – 4 lipca godz. 11.00.

 

Sakrament Bierzmowania będzie sprawowany według Trzeciego Wydania „Obrzędów Bierzmowania” z 2019 r., (warunkowo w tym roku dopuszcza się również możliwość sprawowania sakramentu bierzmowania według dotychczasowego wydania obrzędów). Nowe obrzędy dostępne są w Łomżyńskiej Księgarni Diecezjalnej.

Świadectwo wiary w parafiach, w których będzie przeprowadzana kanoniczna wizytacja biskupia odbierają wizytatorzy wizytacji wstępnej. W pozostałych parafiach przyjmują następujący wizytatorzy:

 

 Ks. dr Zbigniew Pyskło:

Dąbrowa Wielka, Grajewo, pw. św. o. Pio, Grajewo, pw. Trójcy Przenajświętszej, Jedwabne, Kulesze Kościelne, Kupiski, Lubotyń, Małkinia, pw. NSPJ, Mały Płock, Miastkowo, Myszyniec, Niedźwiadna, Ostrów Maz, pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, Ostrów Maz., pw. Opatrzności Bożej, Szepietowo, Turośl, Wąsewo, Wąsosz, Wysokie Maz. pw. św. Jana Chrzciciela, Wyszków pw. św. Wojciecha.

 

Ks. kan. Tadeusz Podbielski:

Długosiodło, Dobry Las, Dylewo, Grabowo, Jasienica, Kadzidło, Kolno, pw. Chrystusa Króla Wszechświata,  Lachowo, Łapy, pw. św. Jana Chrzciciela, Łęg Starościński,  Małkinia, pw. Nawrócenia św. Pawła, Nowa Wieś, Ostrołęka, pw. Zbawiciela Świata, Piątnica, Przytuły, Rzekuń, Sokoły, Wyszków, pw. Świętej Rodziny.

 

 

Ks. mgr lic. Robert Śliwowski:

Brańszczyk, Burzyn, Grajewo, pw. św. Jana Pawła II, Kąty, Łapy, pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Łapy, pw. Świętego Krzyża, Łomża, pw. św. Andrzeja Boboli, Łomża, pw. Bożego Ciała, Łomża, pw. św. Michała Archanioła, Łomża, pw. Krzyża Świętego, Ostrołęka, pw. św. Franciszka, Ostrołęka, pw. NMP Królowej Rodzin, Ostrołęka, pw. Nawiedzenia NMP, Ostrów Maz. pw. WNMP, Stawiski, Tykocin, Wach.

 

 Ks. dr Tomasz Grabowski:

Baranowo, Czerwin, Grajewo, pw. MBNP, Jelonki, Kolno, pw. św. Anny, Krasnosielc, Łomża, pw. MB Częstochowskiej, Łomża, pw. św. Brunona, Łomża, pw. MB Bolesnej, Łomża, pw. Miłosierdzia Bożego, Łosewo, Łyse, Nowogród, Ostrołęka, pw. św. Antoniego, Poręba, Wola Mystkowska, Wysokie Maz. pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Wyszków, pw. św. Idziego, Zaręby Kościelne.

 

 

 

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

 

 

 

Łomża, dnia 19 lutego 2020 r.