Menu strony

Bierzmowanie 2019

Dokumenty do pobrania

ankieta 2017

Przyrzeczenie abstynenckie

KOMUNIKAT

DOTYCZĄCY SPRAWOWANIA

SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w 2018 r.

 

 

Przekazujemy Czcigodnym Księżom Proboszczom listę terminów celebracji udzielania sakramentu bierzmowania w parafiach naszej diecezji w roku 2018.

Przypominamy, o korzystaniu z publikacji: Wskazania duszpasterskie dotyczące sakramentu bierzmowania, w których znajdziemy informacje dotyczące przygotowania, jak również liturgii sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (por. Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne nr 1/2004, ss. 95-100, I Synod Diecezji Łomżyńskiej 2005 statuty 293-299). Przypominamy również, że sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży gimnazjalnej począwszy od klasy II.

Podobnie jak w latach w poprzednich zachęcamy, aby w kościele w miarę możliwości zostały przygotowane miejsca siedzące dla bierzmowanych. Prosimy aby bierzmowani zaangażowani zostali w liturgię Słowa czytali teksty z lekcjonarza a nie
z kartki. Zwracamy się też z prośbą, by kapłani w czasie sakramentu bierzmowania przebywali na prezbiterium i uczestniczyli w liturgii Mszy św. Zachęcamy by szafarzowi bierzmowania zamiast kwiatów wręczyć album lub lekturę szkolną, którą Biskup przekaże ośrodkom dydaktycznym. Prosimy aby młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania odnowiła przyrzeczenia abstynenckie złożone w czasie uroczystości I Komunii Świętej (wzory w załączniku do komunikatu, w wersji drukowanej i elektronicznej do wykorzystania przez duszpasterzy).

Przygotowane przez Łomżyńską Kurię Diecezjalną pamiątki do bierzmowania będą do odebrania u księdza dziekana zgodnie z zamówieniem poszczególnych parafii.

Ofiary składane na tacę w czasie Mszy Świętej, podczas której sprawowany jest sakrament bierzmowania należy wpłacać na fundusz młodzieżowy w Wydziale Ekonomicznym Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Diecezjalnym dziękczynieniem młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania będzie jej udział wraz z animatorami w IX Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej w dniu 16 czerwca 2018 r. Prosimy o zorganizowanie pielgrzymki bierzmowanych do sanktuarium w Płonce Kościelnej.

Księża Proboszczowie, którzy planują bierzmowanie jeszcze w tym roku, a nie uzgodnili terminu, proszeni są, by zrobić to jak najszybciej kontaktując się z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego.

W niniejszym komunikacie nie są uwzględnione bierzmowania, w których odbywa się wizytacja kanoniczna. Ewentualne zmiany godziny bierzmowania proszę ustalić
z Biskupem udzielającym sakramentu bierzmowania.

Termin świadectwa wiary należy uzgodnić z wizytatorem, w takim czasie, by mogło się ono odbyć na tydzień przed udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

  • BISKUP JANUSZ STEPNOWSKI udzieli bierzmowania w parafiach:

Ostrołęka, pw. św. Franciszka                         – 20 kwietnia godz. 17.30

Zambrów, pw. Trójcy Przenajświętszej         – 21 kwietnia godz. 12.00

Ostrów Maz., pw. Chrystusa Dobrego P.       – 22 kwietnia godz. 18.00

Kolno, pw. Chrystusa Króla Wszechświata   – 23 kwietnia godz. 16.00

Ostrołęka, pw. Zbawiciela Świata                  – 28 kwietnia godz. 9.30

Ostrołęka, pw. Nawiedzenia NMP                  – 28 kwietnia godz. 12.00

Zambrów, pw. św. Józefa                                 – 1 maja godz. 12.00

Rzekuń                                                                 – 1 maja godz. 17.00

Ostrów Maz., pw. Opatrzności Bożej             – 10 maja godz. 17.00

Czyżew                                                                – 12 maja godz. 13.30

Małkinia, pw. Najśw. Serca Jezusowego    – 12 maja godz. 17.00

Ostrołęka, pw. św. Antoniego                        – 13 maja godz. 16.00

Wyszków, pw. św. Wojciecha                        – 14 maja godz. 18.00

Małkinia, pw. Nawrócenia św. Pawła         – 15 maja godz. 17.00

Szumowo                                                           – 16 maja godz. 16.00

Szelków                                                             – 17 maja godz. 17.00

Zambrów, pw. Ducha Świętego                   – 19 maja godz. 12.00

Zuzela                                                                – 19 maja godz. 15.00

Nur                                                                     – 19 maja godz. 19.00

Rząśnik                                                              – 21 maja godz. 17.00

Sokoły                                                               – 24 maja godz. 17.00

Śniadowo                                                          – 28 maja godz. 19.00

Brańszczyk                                                       – 30 maja godz. 17.00

Jasienica                                                           – 2 czerwca godz. 16.00

Czerwonka                                                       – 5 czerwca godz. 16.00

Różan                                                                – 5 czerwca godz. 18.00

Tykocin                                                             – 9 czerwca godz. 17.00

Rzewnie                                                            – 11 czerwca godz. 15.00

Goworowo                                                        – 11 czerwca godz. 17.00

Kadzidło                                                            – 12 czerwca godz. 17.00

Sypniewo                                                          – 24 czerwca godz. 15.00

Krasnosielc                                                       – 24 czerwca godz. 17.00

Zaręby k. Chorzel                                            – 10 sierpnia godz. 12.00

 

 

  • BISKUP TADEUSZ BRONAKOWSKI udzieli bierzmowania w parafiach:

Baranowo                                                         – 22 kwietnia godz. 16.00

Turośl                                                               – 2 maja godz. 16.00

Lachowo                                                            – 5 maja godz. 10.00

Szepietowo                                                        – 5 maja godz. 16.00

Chorzele                                                            – 8 maja godz. 17.00

Andrzejewo                                                      – 9 maja godz. 16.00

Ostrołęka, pw. św. Wojciecha                      – 10 maja godz. 18.00

Wysokie Maz., pw. św. Jana Chrzciciela    – 11 maja godz. 17.00

Ostrów Maz., pw. WNMP                              – 14 maja godz. 18.00

Jednorożec                                                       – 15 maja godz. 16.00

Poświętne                                                         – 19 maja godz. 10.00

Myszyniec                                                        – 21 maja godz. 17.00

Wyszków, pw. św. Idziego                            – 23 maja godz. 16.00

Lubotyń                                                            – 24 maja godz. 16.00

Łapy, pw. św. Ap. Piotra i Pawła                – 25 maja godz. 16.00

Wyszków, pw. Świętej Rodziny                   – 27 maja godz. 18.00

Kobylin                                                             – 29 maja godz. 16.00

Wach                                                                 – 2 czerwca godz. 9.00

Łyse                                                                   – 4 czerwca godz. 16.00

Brok                                                                   – 10 czerwca godz. 18.00

Brodowe Łąki                                                   – 14 czerwca godz. 16.00

Łapy, pw. św. Jana Chrzciciela                    – 18 czerwca godz. 16.00

Wąsewo                                                             – 19 czerwca godz. 18.00

Klukowo                                                            – 25 czerwca godz. 16.00

Wyszonki                                                          – 10 września godz. 16.00

 

 

  • BISKUP STANISŁAW STEFANEK udzieli bierzmowania w parafiach:

Mały Płock                                                         – 3 maja godz.12.00

Rutki                                                                   – 5 maja godz. 12.00

Połoń                                                                    – 13 maja godz. 12.00

Ostrołęka, pw. Królowej Rodzin                      – 16 maja godz. 18.00

Dąbrowa Wielka                                                  – 21 maja godz. 11.00

Zaręby Kościelne                                                 – 21 maja godz. 16.00

Łapy, pw. Krzyża Świętego                              – 24 maja godz. 17.00

Czerwin                                                                  – 27 maja godz. 12.30

Kolno, pw. św. Anny                                            – 2 czerwca godz. 16.00

Olszewo – Borki                                                     – 4 czerwca godz. 18.00

Lubiel                                                                      – 7 czerwca godz. 17.00

Wola Mystkowska                                                 – 8 czerwca godz. 17.00

Barcice Somianka                                                  – 11 czerwca godz. 18.00

Drążdżewo                                                              – 17 czerwca godz. 9.30

Wysokie Maz., pw. św. Ap. Piotra i Pawła       – 19 czerwca godz. 17.00

Szulborze                                                                – 16 lipca godz. 11.30

 

 

Świadectwo wiary w parafiach, w których będzie przeprowadzana kanoniczna wizytacja biskupia odbierają wizytatorzy wizytacji wstępnej.

 

W pozostałych parafiach przyjmują następujący wizytatorzy:

Ks. dr Tomasz Grabowski:

Barcice Somianka, Brodowe Łąki, Klukowo, Lubiel, Łapy, pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Łapy, pw. św. Jana Chrzciciela, Małkinia, pw. Nawrócenia św. Pawła, Rzewnie, Szulborze, Wach, Wola Mystkowska, Wyszonki.

 

Ks. kan. Tadeusz Podbielski:

Andrzejewo, Baranowo, Brok, Chorzele, Czerwin, Jasienica, Kadzidło, Krasnosielc, Nur, Ostrołęka, pw. Zbawiciela Świata, Ostrów Maz. pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, Połoń, Różan, Rutki, Rząśnik, Rzekuń, Szelków, Szumowo, Śniadowo, Wysokie Maz., pw. św. Ap. Piotra i Pawła, Zambrów, pw. Trójcy Przenajświętszej, Zaręby Kościelne.

 

Ks. mgr lic. Robert Śliwowski:

Brańszczyk, Czerwonka, Drążdżewo, Kobylin, Łapy, pw. Krzyża Świętego, Ostrołęka, pw. św. Antoniego, Ostrołęka, pw. św. Wojciecha, Ostrów Maz., pw. WNMP, Poświętne, Sokoły, Szepietowo, Tykocin, Wyszków, pw. św. Idziego, Zambrów, pw. Ducha Świętego.

 

Ks. dr Zbigniew Pyskło:

Czyżew, Dąbrowa Wielka, Goworowo, Jednorożec, Kolno, pw. Chrystusa Króla Wszechświata, Kolno, pw. św. Anny, Lachowo, Lubotyń, Łyse, Małkinia, pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Mały Płock, Myszyniec, Ostrołęka, pw. Królowej Rodzin, Ostrołęka, pw. Nawiedzenia NMP, Ostrołęka, pw. św. Franciszka, Ostrów Maz. pw. Opatrzności Bożej, Sypniewo, Turośl, Wąsewo, Wysokie Maz. pw. św. Jana Chrzciciela, Wyszków, pw. św. Wojciecha, Wyszków, pw. Świętej Rodziny, Zambrów, pw. św. Józefa, Zuzela.

 

Łomża, dnia 14 marca 2018 r.
N. 253/2018

 

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny