Menu strony

Bierzmowanie 2022

 

BIERZMOWANIE

Przekazujemy Czcigodnym Księżom Proboszczom listę terminów celebracji udzielania sakramentu bierzmowania w parafiach naszej diecezji w roku 2022.

 

Przypominamy, o korzystaniu z publikacji: Wskazania duszpasterskie dotyczące sakramentu bierzmowania, w których znajdziemy informacje dotyczące przygotowania, jak również liturgii sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej (por. Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne nr 1/2004, ss. 95-100, I Synod Diecezji Łomżyńskiej 2005 statuty 293-299). Przypominamy, że sakrament bierzmowania udzielany jest młodzieży klas VII, VIII i starszej.

Podobnie jak w latach w poprzednich zachęcamy, aby w kościele w miarę możliwości zostały przygotowane miejsca siedzące dla bierzmowanych. Prosimy aby bierzmowani zaangażowani zostali w liturgię Słowa czytali teksty z lekcjonarza a nie z kartki. Zwracamy się też z prośbą, by kapłani w czasie sakramentu bierzmowania przebywali na prezbiterium i uczestniczyli w liturgii Mszy św. Zachęcamy by szafarzowi bierzmowania zamiast kwiatów wręczyć album lub lekturę szkolną, którą Biskup przekaże ośrodkom dydaktycznym. Prosimy aby młodzież przyjmująca sakrament bierzmowania odnowiła przyrzeczenia abstynenckie złożone w czasie uroczystości I Komunii Świętej (wzory w załączniku do komunikatu, w wersji drukowanej i elektronicznej do wykorzystania przez duszpasterzy).

Przygotowane przez Łomżyńską Kurię Diecezjalną pamiątki do bierzmowania będą do nabycia  w  Księgarni Diecezjalnej w Łomży, przy ulicy Dwornej 25. Ofiary składane na tacę w czasie Mszy Świętej, podczas której sprawowany jest sakrament bierzmowania należy wpłacać na fundusz młodzieżowy w Wydziale Ekonomicznym Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Diecezjalnym dziękczynieniem młodzieży przyjmującej sakrament bierzmowania będzie jej udział wraz z animatorami w XII Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej w dniu 18 czerwca 2022 r.

Prosimy o zorganizowanie pielgrzymki bierzmowanych do sanktuarium w Płonce Kościelnej.

Księża Proboszczowie, którzy planują bierzmowanie jeszcze w tym roku, a nie uzgodnili terminu, proszeni są, by zrobić to jak najszybciej kontaktując się z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego. W niniejszym komunikacie nie są uwzględnione bierzmowania, w których odbywa się wizytacja kanoniczna. Ewentualne zmiany godziny bierzmowania proszę ustalić z Biskupem udzielającym sakramentu bierzmowania.

Termin świadectwa wiary należy uzgodnić z wizytatorem, w takim czasie, by mogło się ono odbyć na tydzień przed udzieleniem sakramentu bierzmowania.

 

 

BISKUP JANUSZ STEPNOWSKI udzieli bierzmowania w parafiach:

 

22 kwietnia godz. 18:00 – Łapy, św. Ap. Piotra i Pawła

1 maja   godz. 17:00 – Zambrów, św. Józef

2 maja   godz. 9:00 – Nur

godz. 18:00 – Kuczyn

3 maja   godz. 18:00 – Łomża, Boże Ciało

4 maja   godz. 16:00 – Szepietowo

7 maja   godz. 10:00 – Grądy

godz. 12:00 – Rutki

godz. 17:00 – Brodowe Łąki

godz. 19:30 – Połoń

8 maja   godz. 9:00 – Niedźwiadna

godz. 12:30 – Grabowo

godz. 17:00 – Łapy, Krzyża Świętego

10 maja godz. 18:00 – Różan

12 maja godz. 17:00 – Brańszczyk

13 maja godz. 18:00 – Grajewo, św. o. Pio

14 maja godz. 14:00 – Grajewo, Trójcy Przenajświętszej

godz. 18:00 – Łomża św. Michała Archanioła

15 maja godz. 16:00 – Zambrów, Ducha Św.

16 maja godz. 16:00 – Dobrylas

godz. 18:00 – Łomża, św. A. Boboli

17 maja godz. 17:00 – Szumowo

18 maja godz. 17:00 – Kulesze Kościelne

19 maja godz. 17.00 – Grajewo, pw. Jana Pawła II Papieża

21 maja godz. 17:00 – Małkinia, Nawrócenia św. Pawła

23 maja godz. 18:00 – Wyszków św. Wojciecha

28 maja godz. 17:00 – Miastkowo

30 maja godz. 16:00 – Parciaki

1 czerwca godz. 17:00 – Wizna

2 czerwca godz. 14:00 – Baranowo

godz. 17:00 – Łyse

4 czerwca godz. 13:00 – Czyżew

godz. 18:00 – Łomża, Miłosierdzie Boże

8 czerwca godz. 15:00 – Poręba

godz. 17:00 – Małkinia, NSJ

godz. 19:00 – Ciechanowiec

9 czerwca godz. 17:00 – Sokoły

10 czerwca godz. 16:00 – Jednorożec

godz. 18:00 – Krasnosielc

11 czerwca godz. 10:00 – Łomża, św. Brunon BM

godz. 13:00 – Stawiski

godz. 18:00 – Podgórze

12 czerwca godz. 17:00 – Jelonki

13 czerwca godz. 17:00 – Szczuczyn

godz. 19:00 – Grajewo, MB NP

14 czerwca godz. 17:00 – Ostrów Maz., Opatrzności Bożej

godz. 19:00 – Śniadowo

15 czerwca godz. 16:00 – Ostrów Maz., Komorowo

16 czerwca godz. 17:00 – Mały Płock

17 czerwca godz. 17:00 – Jedwabne

godz. 19:00 – Osowiec

21 czerwca godz. 16:00 – Długosiodło

godz. 18:00 – Koziki

22 czerwca godz. 15:00 – Sieluń

godz. 17:30 – Goworowo

25 czerwca godz. 16:00 – Łapy Osse

godz. 18:00 – Waniewo

 

BISKUP TADEUSZ BRONAKOWSKI udzieli bierzmowania w parafiach:

 

23 kwietnia godz. 12:00 – Wyszków, Świętej Rodziny

24 kwietnia godz. 16:00 – Zambrów, Trójcy Przenajświętszej

28 kwietnia godz. 16:00 – Lubotyń

29 kwietnia godz. 15:00 – Burzyn

2 maja   godz. 9:00 –   Krysiaki

godz. 15.00  –  Rosochate

5 maja   godz. 17:00 – Nowogród

8 maja   godz.  8:30 –  Dąbrowa Wielka

godz. 11:30 – Zaręby Kościelne

godz. 18:00 –  Łomża, NMP Częstochowskiej

9  maja godz. 15:00 –  Krukowo

godz. 16:30 – Zaręby k. Chorzel

godz. 18.00 – Chorzele

11 maja godz. 18:00 – Ostrów Mazowiecka, Wniebowzięcia NMP

14 maja godz.  9:00 –  Kupiski

23 maja godz. 16:00 – Słucz

27 maja godz. 17:00 – Myszyniec

28 maja godz. 17:00 – Porządzie

30 maja godz. 19:00 – Łomża, Krzyża Świętego

4 czerwca godz. 10:00 – Wąsosz

5 czerwca godz. 16:00 – Wąsewo

godz. 18:00 – Ostrów Mazowiecka,  Chrystusa Dobrego Pasterza

8 czerwca godz. 16:00 – Wyszków, św.  Idziego

9 czerwca godz. 17:00 – Piątnica

11 czerwca godz. 18:00 – Brok

14 czerwca godz. 17:00 – Olszyny

22 czerwca godz. 16:00 – Przytuły

6 sierpnia   –  Zuzela

 

Świadectwo wiary w parafiach, w których będzie przeprowadzana kanoniczna wizytacja biskupia odbierają wizytatorzy wizytacji wstępnej. W pozostałych parafiach przyjmują następujący wizytatorzy:

 

 Ks. kan. dr Zbigniew Pyskło:

Dąbrowa Wielka, Goworowo,  Grabowo, Grajewo, pw. Trójcy Przenajświętszej, Jedwabne, Kuczyn, Kulesze Kościelne, Łapy, pw. Krzyża Świętego,  Mały Płock, Niedźwiadna, Osowiec, Ostrów Mazowiecka, pw. Chrystusa Dobrego Pasterza, Sieluń, Szczuczyn, Śniadowo,  Wąsewo, Wizna, Wyszków pw. Świętej Rodziny, Zambrów pw. Świętego Józefa

  

Ks. dr Paweł Nocko :

Brok, Ciechanowiec, Krasnosielc,  Łapy Osse, Małkinia – pw. Najświętszego Serca Jezusowego,  Małkinia –  pw. Nawrócenia św. Pawła,  Miastkowo, Olszyny,  Piątnica, Przytuły, Sokoły, Waniewo, Zuzela

 

Ks. kan. mgr lic. Robert Śliwowski:

Brańszczyk, Brodowe Łąki,  Czyżew, Długosiodło, Dobrylas, Grajewo – pw.  św. Jana  Pawła II Papieża, Grądy Woniecko, Jednorożec, Koziki, Krysiaki,  Kupiski, Łomża – pw. Bożego Ciała, Łomża- pw. Krzyża Świętego, Łomża – pw. Miłosierdzia Bożego, Łomża – pw. św. Brunona z Kwerfurtu BM, Łomża – pw. Michała Archanioła, Ostów Mazowiecka – pw. Opatrzności Bożej, Ostrów Mazowiecka – pw. Wniebowzięcia NMP, Podgórze, Rosochate, Słucz,  Szumowo, Wąsosz, Zambrów – pw. Trójcy Przenajświętszej, Zaręby Kościelne,

 

 Ks. kan. dr Tomasz Grabowski:

Baranowo, Burzyn, Chorzele,  Grajewo –  pw. MB Nieustającej Pomocy, Grajewo – pw. św. Ojca Pio,  Jelonki, Krukowo,  Lubotyń, Łomża – pw.  NMP Częstochowskiej,  Łomża – pw. św. Andrzeja Boboli, Łyse,  Myszyniec, Nowogród, Nur, Ostrów Mazowiecka – Komorowo,  Parciaki,  Połoń, Poręba,  Porządzie, Różan, Rutki,  Stawiski, Szepietowo, Wyszków, pw. św. Idziego,  Wyszków – pw. św. Wojciecha,  Zambrów – pw. Ducha Świętego,  Zaręby k. Chorzel,

 

                                                                                      + Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny