Menu strony

Dokument Katechety

Wprowadził - sie 22, 2018 - Bez kategorii

Jeśli jeszcze ktoś nie dostarczył we wcześniejszym terminie wspomnianego Dokumentu, przypominamy, że należy go przekazać jak najszybciej, najlepiej kilka dni przed inauguracją roku katechetycznego, która odbędzie się 1 września br.

Więcej

Biblia Audio

Wprowadził - kw. 4, 2017 - Bez kategorii

Od 3 kwietnia do sieci sukcesywnie trafiają fragmenty Pięcioksięgu Mojżeszowego w interpretacji polskich aktorów m.in. Jerzego Treli, Danuty Stenki, Franciszka Pieczki. Całość Biblii zostanie nagrana do końca roku.

Więcej

Modlitwa, refleksja i pamięć o tych, którzy żyją w PANU

Wprowadził - paź 28, 2016 - Bez kategorii

„Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność” (1Kor. 15,...

Więcej

Boże nieskończenie dobry,

Wprowadził - paź 19, 2016 - Bez kategorii

który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci,

Więcej

Modlitwa różańcowa z bł. o. Honoratem Koźmińskim

Wprowadził - paź 11, 2016 - Bez kategorii

oprac. Siostry Służki NMPN – www.sluzki.pl   „Bardzo pożyteczną jest rzeczą, aby po odmówieniu każdego dziesiątka, zdać sobie sprawę z owocu, czyli pożytku duchowego, jak by z naszych rozmyślań należało wyciągnąć, i prosić o takowy Pana Boga chociażby jednym serdecznym westchnieniem” (H. Koźmiński, Październik miesiąc N.M.P. Różańcowej)   Tajemnice radosne Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie I rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1, 38). Z woli Boga, moc i wielkość, podobna do Jego fiat dana jest cichej Służebnicy Pańskiej, Najświętszej Maryi Pannie. Skoro wyrzekła swe fiat wszystko się odmienia, odradza, dźwiga, ożywia. Bóg zstępuje do ludzi, ziemię zalewa morze łask, niebo otwiera dla nas podwoje chwały. A wszystko to daje nam Wcielenie Chrystusa, sprawione słowem Maryi: „Niech mi się stanie”. Zwróć uwagę na pokorę Matki Bożej, która pomimo swego wyniesienia nazywa się służebnicą....

Więcej

16. Dzień Papieski „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”

Wprowadził - paź 3, 2016 - Bez kategorii

Już po raz szesnasty, w niedzielę 9 października br., Kościół w Polsce obchodził Dzień Papieski. Ideą tego wydarzenia jest promowanie osoby i dziedzictwa Wielkiego Papieża Polaka. Tegorocznym hasłem inicjatywy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia były słowa „Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

Więcej