Menu strony

Diecezjalne rozgrywki w piłce nożnej

Komunikat – Diecezjalne rozgrywki w piłce nożnej ministrantów i parafialnych drużyn sportowych

AD 2019/2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w 3 edycji rozgrywek piłkarskich, które będą przeprowadzone w 3 etapach: dekanalnym (X 2019 r.), międzydekanalnym (XI 2019) i finał diecezjalny ( II 2020)

Zawody będą rozegrane w 2 kategoriach:

– kategoria I (Orły) – rocznik ur. 2005-2006

– kategoria II (Wróble) – rocznik ur. 2007 i młodsi

Kto może wziąć udział w rozgrywkach?

Drużyny parafialne, które w terminie do 06 X zgłoszą chęć udziału, a ich lista zgłoszeniowa będzie potwierdzona przez księdza opiekuna i wysłana na adres podany przez Organizatorów.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: x.radoslaw@opoczta.pl

Terminarz, szczegółowy regulamin, aktualne listy zgłoszonych drużyn i kontakt do koordynatorów prowadzących rozgrywki na etapie dekanalnym zostanie przekazany po przesłaniu zgłoszenia na podany wyżej adres e-mail.

Organizatorzy:

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego – ks. dr Zbigniew Pyskło

Ks. Grzegorz Karwowski – Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

Ks. Jarosław Traczyk – Diecezjalny Duszpasterz Kultury Zdrowia i Sportu

Ks. Radosław Ryłka

Patroni honorowi:

Biskup Łomżyński – bp Janusz Stepnowski

Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – Sławomir Kopczewski

Patroni medialni:

Głos Katolicki, wzasiegu.pl, Radio Nadzieja

Wyniki z poprzedniej edycji Rozgrywek na stronie: wiolomza.blogspot.com

Dodatkowe informacje: ks. Radosław Ryłka , tel. 572 033 211

 

 

 

 

REGULAMIN                                                                                                                    

3 Edycji Diecezjalnych rozgrywek w piłce nożnej

ministrantów i parafialnych drużyn sportowych

Łomża, AD 2019/2020

  1. ORGANIZATORZY:

– Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego – ks. dr Zbigniew Pyskło

– ks. Grzegorz Karwowski – Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

– ks. Jarosław Traczyk – Diecezjalny Duszpasterz Kultury Zdrowia i Sportu

– ks. Radosław Ryłka

  1. PATRONAT HONOROWY:

Bp Janusz Stepnowski

Prezes Zarządu Podlaskiego Związku Piłki Nożnej – Sławomir Kopczewski

  1. PATRONI MEDIALNY

– Głos Katolicki, wzasięgu.pl

– Radio Nadzieja

  1. TERMIN ROZGRYWEK

Diecezjalne Rozgrywki piłkarskie będą przeprowadzone w 3 etapach:

– dekanalnym – październik 2019

– rejonowym – listopad/grudzień 2019

– finał diecezjalny – luty 2020

Orły w Rodziłowie

Wróble w Kadzidle

  1. KATEGORIE

Rywalizacja będzie prowadzona w dwóch kategoriach:

– kategoria I   (Orły) – rocznik ur. 2005 – 2006

– kategoria II (Wróble) – rocznik ur. 2007 i młodsi

  1. UCZESTNICTWO

6.1 W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje parafii z diecezji łomżyńskiej, które wyślą w terminie do 6 października 2019 swoje zgłoszenie na adres e-mailowy: x.radoslaw@opoczta.pl

6.2 Na liście zgłoszeniowej trzeba podać nazwę parafii, kategorię, imiona, nazwiska, rok urodzenia i miejsca zamieszkania zawodnika oraz telefon kontaktowy opiekuna drużyny. Formularz zgłoszeniowy można otrzymać po podaniu adresu e-mail.

6.3 Terminarz, aktualne listy zgłoszonych drużyn i kontakt do koordynatorów prowadzących rozgrywki na etapie dekanalnym zostanie przekazany po przesłaniu zgłoszenia na podany wyżej adres e-mail.

6.4 Zawodnikami mogą być ministranci i chłopcy należących do parafialnych drużyn piłkarskich. Każdy uczestnik musi posiadać ważną legitymacje szkolną lub ministrancką. W razie braku legitymacji opiekun przedstawia listę z pieczęcią i podpisem proboszcza danej parafii potwierdzającą przynależność do parafii i wiek uczestników.

  1. NAGRODY

7.1 Puchary dla drużyn, które zajmą miejsca I-III – na wszystkich 3 etapach.

7.2 Puchar dla najwyżej sklasyfikowanej drużyny składającej się z samych ministrantów.

7.3 Medale dla zawodników drużyn z miejsc I-III w Turnieju Finałowym.

7.4 Nagrody indywidualne dla: najlepszego strzelca, najlepszego bramkarza, najlepszego zawodnika Rozgrywek.

7.5 Nagroda fair – play dla wyróżniającej się drużyny, zawodnika lub opiekuna.

7.6 Inne nagrody, rzeczowe, w zależności od pozyskanych środków lub sponsorów.

  1. ORGANIZACYJA ROZGRYWEK

8.1 W pierwszej fazie Rozgrywek wyłoniony będzie mistrz dekanatu w poszczególnych kategoriach. Zwycięzca przechodzi do fazy rejonowej. Gdyby z dekanatu zgłosiła się tylko jedna drużyna w danej kategorii wiekowej, wówczas przechodzi automatycznie do etapu rejonowego. W drugiej fazie wyłonimy mistrza rejonu. Do etapu diecezjalnego przejdą zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej etapu rejonowego. Finał diecezjalny zostanie rozegrany w lutym 2020 r. u zwycięzców poprzedniej edycji turnieju. Prawo udziału w finale będą mieli gospodarze Turnieju Finałowego, drużyny z Kadzidła (Wróble); Radziłów (Orły) – zwycięzcy poprzedniej edycji Rozgrywek.

8.2 W zależności od ilości drużyn na etapie dekanalnym i rejonowym eliminacje można przeprowadzić w różnych terminach dla poszczególnych kategorii wiekowych, bądź w różnych miejscach w tym samym czasie w zależności od możliwości organizacyjnych.

8.3 Organizatorzy na każdym szczeblu turnieju zobowiązani są do zapewnienia: sali sportowej, sędziów, wody, pucharów, przygotowania sprawozdania i przesłania go na adres poczty elektronicznej: x.radoslaw@opoczta.pl w celu systematycznego informowania o przebiegu rozgrywek na stronach: https://wiolomza.blogspot.com i www.katecheza.lomza.pl i innych stronach mediów diecezjalnych.

8.4 Wpisowe wynosi 50zł od drużyny. W całości przeznaczone jest ono na organizację zawodów  i przekazujemy koordynatorom prowadzącym poszczególne turnieje.

  1. PRZEPISY DOTYCZĄCE GRY

9.1 Turnieje rozgrywane będą na salach sportowych według zasad obowiązujących w rozgrywkach piłki nożnej halowej. Kwestie sporne zaistniałe na boisku rozstrzyga sędzia według regulaminu obowiązującego w rozgrywkach piłki halowej.

9.2 Zespoły występują na boisku w składach 5 osobowych (4+bramkarz). W drużynie zgłoszonych jest 10 zawodników, których wymieniamy w protokole zgłoszeniowym. Ilość zmian podczas trwania meczu nieograniczona. Zmian dokonuje się w strefie wyznaczonej przez sędziego. Zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko nie wcześniej aż zawodnik opuszczający boisko przekroczy linię boczną.

9.3 Czas minimalny meczu to 2 x 10 min. W zależności od ilości drużyn na danym etapie turnieju i możliwości organizacyjnych czas może być wydłużony.

9.4 Na wszystkich etapach Rozgrywek gramy systemem każdy z każdym, a o zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów: zwycięstwo – 3pkt, remis – 1pkt, przegrana – 0pkt. Przy równej ilości punktów decyduje kolejno: a) bezpośredni mecz,                  b) lepszy bilans bramkowy, c) więcej strzelonych bramek, d) konkurs rzutów karnych.

9.5 W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być ukarany 2 min. kary lub wykluczeniem z gry a zespół rzutem wolnym bezpośrednim lub pośrednim.

 

W sprawach nieujętych w regulaminie ogólnym i z uwagami dotyczącymi rozgrywek można kontaktować się z ks. Radosławem Ryłką:

e-mail: x.radoslaw@wpoczta.pl

tel. 572 033 211

aktualne informacje o Rozgrywkach: https://wiolomza.blogspot.com

 

 

 

ZGŁOSZENIA

zgłoszenie do Diec. Rozgr. w PN