Menu strony

Dokument Katechety

SZANOWNI PAŃSTWO KATECHECI !

 

Wkrótce kończymy  rok  szkolny  2021/2022 i w związku z tym proszę pamiętać o obowiązkach, związanych z uzupełnianiem  Dokumentu Katechety. Tych z Państwa, którym misja kanoniczna kończy się z dniem  31 sierpnia 2022 roku proszę, aby uzupełnić swój Dokument o zdjęcie, dane o miejscu zatrudnienia, wpis Proboszcza,  potwierdzający  współpracę z parafią  w kończącym się roku szkolnym, a  następnie o dostarczenie Dokumentu  do 31 lipca 2022 roku do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Łomży.  Pozostałych Katechetów proszę o aktualizację Dokumentu na bieżąco. W razie pytań proszę dzwonić 86 2162591 w. 620  lub 794043941

 

Edwin Kajko

kierownik biura WNiWK