Menu strony

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2016

 

Szanowni Państwo:

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

Nauczyciele, Wychowawcy, Katecheci,

Pedagodzy, pracownicy Oświaty,

 

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej wszystkim, którzy w codziennym trudzie pomagają i służą w dorastaniu młodego pokolenia do pełni człowieczeństwa życzę wiele sił i satysfakcji z nauczycielskiej pracy. Dzięki tej niełatwej, ale pięknej służbie nauczycielskiej młode pokolenia wchodzące w dorosłe życie mają możliwość nie tylko zdobywania potrzebnej wiedzy, ale również mają szansę rozwijania i umacniania w sobie zdolności rozróżniania dobra od zła oraz umocnienia w opowiadaniu się w każdej sytuacji po stronie prawdy, autentycznego dobra i piękna.

Wychowankowie potrzebują przewodników i jasnych zasad. Poszukują wzorców postępowania, autorytetów wskazujących wartości, jakimi trzeba kierować się w życiu. Na efekty pracy wychowawczej najczęściej trzeba długo czekać i trudno je ocenić, zmierzyć. W wychowywaniu wiele zależy od wzajemnej relacji: wychowanek-wychowawca, od wzajemnego zaufania, czasu na rozmowę, zrozumienia, poważnego traktowania spraw i problemów młodego człowieka. Praca wychowawcza jest trudna i odpowiedzialna, trudna z racji lansowanych współczesnych wartości i wolności bez odpowiedzialności. Ale jest to praca piękna i dająca wiele satysfakcji, bo od jej staranności zależy postępowanie i przyszłość wychowanków.

 

Proszę raz jeszcze przyjąć moje życzenia, z głębi serca płynące, by Boże błogosławieństwo wspierało Państwa pracę oraz trud nauczycielski i wychowawczy w trosce o kształtowanie pełnego człowieczeństwa dzieci i młodzieży. Proszę przyjąć także życzenia zdrowia, radości i pokoju serca, a także wszelkiego dobra w codziennym życiu.

 

 

Łomża, 11 października 2016 r.

 

Ks. dr Zbigniew Pyskło

Diecezjalny Duszpasterz

Nauczycieli i Wychowawców