Menu strony

Dzień Imienin Księdza Dyrektora

W dniu 17 marca 2017 r. dyrektor Wydziału Wychowania i Nauczania Katolickiego ks. dr Zbigniew Pyskło zaprasza na świętowanie swoich imienin do kawiarni prokuratorów w WSD na piętrze (-1w godzinach od 9.00 do 17.00.

Czcigodnemu Solenizantowi Księdzu Zbigniewowi życzymy Bożej łaski na każdy dzień posługi na rzecz katechezy i katechizowanych oraz nauczycieli w naszej Diecezji.