Menu strony

Podręcznik do religii dla sześciolatków

Warszawa, 23 kwietnia 2016 r.

 

 

Komunikat

Biura Programowania Katechezy

w sprawie podręczników do nauczania religii przedszkolnych i szkolnych

oddziałach sześciolatków (zerówkach)

 

W związku z nowelizacją Ustawy o systemie oświaty i zwolnieniem z obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich Biuro Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski informuje, iż przedłuża się na okres dwóch lat, czyli do 31 VIII 2018 r., możliwość z korzystania z następujących programów podręczników do nauczania religii dla dzieci sześcioletnich przygotowanych do Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce  z 2001 r.

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech

Diecezja

Podręcznik

Ograniczenia czasowe

Łomżyńska

Klasa 0 (grupa sześciolatków)

nr AZ-03-04/3-1

 Kocham dobrego Boga,
red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

31 VIII 2018

Koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Ks. Piotr Tomasik