Menu strony

Katechezy okolicznościowe o św. Stanisławie Kostce

W związku z trwającym w Kościele w Polsce od 6 stycznia br. Jubileuszem 450. rocznicy narodzin dla Nieba św. Stanisława Kostki, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej we współpracy z zespołem katechetów i metodyków, opracował katechezy okolicznościowe związane z postacią i przesłaniem świętego Patrona Dzieci i Młodzieży pt. „Święty Stanisław Kostka na nowo odkryty”.

Uzupełnieniem katechez są materiały multimedialne, dostępne do bezpłatnego pobrania na stronie: http:/www.katechetyczny.diecezjaplocka.pl/

Zamówienia na wspomnianą publikację można składać na stronie Wydawnictwa: https://wydawnictwo.plock.pl/