Menu strony

Komunikat w sprawie szkolnych rekolekcji wielkopostnych

W środę popielcową 17 lutego br. rozpoczęliśmy czas wielkiego postu. Co roku w tym okresie organizowane są szkolne rekolekcje wielkopostne. Z uwagi na obecną sytuację w jakiej się znajdujemy Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zaleca następujące działania:

  1. Księża proboszczowie wyznaczą 3 dni rekolekcyjne w wybranym tygodniu wielkiego postu. W pierwszym dniu zostaną zaproszone do kościoła dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej, w drugim dniu uczniowie z kl. V – VIII szkoły podstawowej, w trzecim dniu młodzież ze szkół ponadpodstawowych. W tych dniach należy umożliwić skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.
  2. Katecheci przygotują /stacjonarnie lub online w zależności od obowiązujących przepisów/ uczniów do przeżywania rekolekcji w parafii poprzez dwie kolejne katechezy. W realizacji wspomnianych wyżej katechez katecheci mogą skorzystać z materiałów do których zostanie podany link na stronie naszego wydziału: www.katecheza.lomza.pl
  3. Kolejną propozycją jest możliwość skorzystania z programów rekolekcyjnych emitowanych na kanale TVP 3 w dniach od 22 do 24 marca.

-rekolekcje dla dzieci godz. 9.30 /czas trwania 1 odcinka 23 minuty/

-rekolekcje dla młodzieży godz. 12.30 /czas trwania 1 odcinka 23 minuty/.

Gdyby Księża Proboszczowie zdecydowali się na skorzystanie z programów rekolekcyjnych emitowanych przez telewizję należy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. zwrócić się do Dyrekcji szkoły z prośbą o zawieszenie zajęć /stacjonarnych lub zdalnych/ na czas trwania emisji. Podobnie należy postąpić w przypadku zaplanowania Mszy św. lub nabożeństwa w kościele w godzinach trwania zajęć lekcyjnych. Podczas trwania spotkań rekolekcyjnych należy zachowywać obowiązujące przepisy sanitarne.

 

 

Ks. Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Wydziału

Nauczania i Wychowania Katolickiego

 

Łomża, dnia 26 lutego 2021 r.

L.dz. 193/2021