Menu strony

Komunikat w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2020

Komunikat w sprawie udzielania sakramentu bierzmowania

w Diecezji Łomżyńskiej w roku 2020

 

            W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych informujemy, że od dnia 30 maja 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

 

I. WSKAZANIA SZCZEGÓŁOWE DLA KANDYDATÓW I ICH RODZIN 

a) o przystąpieniu kandydatów do sakramentu bierzmowania decydują rodzice lub opiekunowie prawni. Jednym z warunków tej decyzji jest fakt dopuszczenia kandydata do sakramentu bierzmowania przez proboszcza parafii; on też przyjmuje od nich tzw. świadectwo wiary;

b) kandydaci, którzy nie przystąpią do sakramentu bierzmowania w proponowanym terminie, mogą przyjąć ten sakrament w przyszłym roku z klasami młodszymi;

c) ze względu na bezpieczeństwo należy ograniczyć udział rodziny i bliskich w celebracji liturgicznej połączonej z przyjęciem sakramentu;

d) przy większej licznie kandydatów do bierzmowania należy również ograniczyć liczbę świadków bierzmowania – jedna osoba (animator, wikariusz parafii…) może być świadkiem dla kilku, czy kilkunastu osób, a nawet całej grupy bierzmowanych.

 

II. WSKAZANIA ORGANIZACYJNE DLA PROBOSZCZÓW

a) termin udzielania sakramentu bierzmowania w parafii należy ponownie ustalić z ogłoszonym już wcześnie Szafarzem – por. Komunikat z dnia 19 lutego 2020 r. N. 147/2020;

b) proboszczowie powinni zatroszczyć się o przygotowanie bezpośrednie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania;

c) wizytatorzy kurialni wyznaczeni do przyjęcia świadectwa wiary od kandydatów, z racji epidemii podejmą swoją posługę po wakacjach; w parafiach, w których sakrament będzie udzielany w czerwcu i podczas wakacji, świadectwo wiary odbiera proboszcz parafii.

 

  

+Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Wydziału

Nauczania i Wychowania Katolickiego

 

Łomża, dnia 2 czerwca 2020 r.

N. 422/2020