Menu strony

Konferencja naukowa: 25 listopada br.

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego

Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

 Wydział Studiów nad Rodziną

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

oraz

Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie

zapraszają na

 

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

 „Wychowanie w XXI wieku. Aspekty interdyscyplinarne”

 Łomża, 25 listopada 2017 r.

 

MIEJSCE: Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich,

ul. Sadowa 12 A

  

PROGRAM KONFERENCJI

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

 Dziekan Wydziału Studiów nad Rodzinąks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 

 SESJA PLENARNA – cz. I

(przewodniczy: ks. dr Zbigniew Pyskło)

 

10.10 – ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Obraz i znaczenie wychowania w Biblii

 

10.30 – dr Małgorzata K. Frąckiewicz, Uniwersytet w Białymstoku – Kształcenie humanistyczne jako podstawa efektywnego wychowania

 

10.50 – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Święty Józef paradygmatem wychowawcy

 

11.10 – ks. dr Antoni Skowroński, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej – Rola religii w wychowaniu ekologicznym

 

11.30 – 12.00 – PRZERWA NA KAWĘ

 

 

SESJA PLENARNA – cz. II

(przewodniczy: ks. dr Antoni Skowroński)

 

12.00 – ks. dr Zbigniew Pyskło, Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej – Wartości i postawy a wychowanie w podręcznikach katechetycznych

 

12.20 – nadkom. mgr Karolina Micek-Cybulska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Rola Policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości i demoralizacji nieletnich

 

12.40 – st. asp. mgr Elżbieta Szewczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – Międzyinstytucjonalna współpraca Policji w zakresie zapobiegania przestępczości w środowisku nieletnich

 

13.00 ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego –

Dziecięctwo Boże jako etos wychowania w nauczaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II

 

13.20 – Dyskusja

 

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Informujemy, iż Warsztaty ODN, które miały odbyć się w dniu 25 listopada br. pt. Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II – W 76 zostaną przeniesione na 2 grudnia 2017 i odbędą się w sali nr 12 w II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży o godz. 9.00.