Menu strony

Diecezjalny Kongres Trzeźwości

Komunikat dotyczący

Diecezjalnego Kongresu Trzeźwości

Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa

Środa, 8 listopada 2017 r.

 

 

Rok 2017 jest czasem szczególnej pracy Kościoła w Polsce na rzecz trzeźwości narodu. Wyrazem tej troski był Narodowy Kongres Trzeźwości, który pod hasłem: „Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, samorządu i państwa” odbywał się w Warszawie, w dniach 21 – 24 września 2017 roku. Kontynuacją obrad ogólnopolskiego Kongresu są tak zwane kongresy diecezjalne, odbywające się w całej Polsce.

Dlatego też Łomżyńska Kuria Diecezjalna, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Urząd Miasta Łomży zapraszają do udziału w Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości, który odbędzie się w środę 8 listopada 2017 r. w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.

Z uwagi na tematykę dotycząca profilaktyki w rodzinie, w szkole i w parafii, do udziału w Kongresie zapraszamy przede wszystkim księży uczących religii w szkołach i katechetów świeckich. Można potraktować ten czas jako szkolenie z wspomnianego zakresu, uzyskując tym samym odpowiednie zaświadczenie.

 

Program:

 

9.15 – „Narodowy Program Trzeźwości” – bp dr Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

 

9.45 – Skutki „dobrej” profilaktyki – 25 lecie działalności WOPiTU, podsumowanie i plany na przyszłość – mgr Renata Szymańska, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

 

10.30 – „Łomżyńska Szkoła Profilaktyki” – dr Agnieszka Muzyk, Zastępca Prezydenta Łomży

 

11.00 – „Czynniki ryzyka, czynniki chroniące wobec zachowań młodzieży” – prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszk, wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium

 

11.30 – „Dobra profilaktyka jako wyzwanie dla rodziców, szkoły i społeczności lokalnej. Prezentacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego” – dr Katarzyna Łukowska, Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)

 

12.00 – przerwa na kawę

 

13.00 – „Wzmocnienie efektywności świetlic socjoterapeutycznych w zakresie pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym” – Jolanta Terlikowska – PARPA

13.45 – „Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość” – ks. dr Marek Dziewiecki

 

16.15 – obiad i zakończenie

 

 

Jednocześnie informujemy, że o godz. 18.00, również w Sali Centrum Kultury, będzie miał miejsce wykład ks. dra Marka Dziewieckiego zatytułowany „Jak uchronić nasze dzieci przed zagrożeniami współczesnego świata?”. Będzie on miał charakter otwarty i każdy będzie mógł wziąć w nim udział.

Udział Katechetów w Kongresie Trzeźwości jest dobrowolny. W razie potrzeby otrzymania zaświadczeń z udziału w Kongresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Nauczania i Wychowania Katolickiego.