Menu strony

Konkurs „Bliżej Pszczół”

Na prośbę Władz Rektorskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Fundacji Rozwoju KUL zachęcamy Katechetów pracujących w szkołach gimnazjalnych jak i w szkołach ponadgimnazjalnych a przez nich Młodzież do udziału w I Edycji Konkursu organizowanego przez Uniwersytet „Bliżej Pszczół”. Więcej informacji na temat Konkursu na stronie www.kul.pl/KULmaUL