Menu strony

Konkurs: „Dar na stulecie”

Organizatorzy XV edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem „Dar na stulecie” zwracają się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji o Konkursie wśród katechetów w całej Polsce. W porozumieniu z Księdzem biskupem Markiem Mendykiem – przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego KEP przesyłam zatem  tekst do Wydziałów Katechetycznych Kurii Diecezjalnych i proszę o powiadomienie katechetów swojej diecezji o Konkursie.

Szanowni Księża, Katecheci i Nauczyciele Szkół Ponadpodstawowych,

zwracamy się z zaproszeniem do udziału uczniów szkół ponadpodstawowych w XV edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem „Dar na stulecie”.

Jest to największy w Polsce konkurs poświęcony wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadpodstawowych  w Polsce (rokrocznie bierze w nim udział ponad 5 000 uczestników). Pierwszy etap Konkursu, podczas którego uczestnicy mogą logować się na stronie www.konkurspapieski.pl i wypełnić quiz on-line, trwać będzie do 24 marca 2019 r.

Konkurs daje młodym ludziom szansę na pogłębienie refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II  oraz wyznawanymi przez niego wartościami. Zachęcać ma również młodzież do czynnego (promowanego przez Papieża) uczestnictwa w życiu współczesnej Polski. Jest  także bodźcem do intelektualnego rozwoju młodych Polaków.

Konkurs realizowany jest z podziałem na 4 etapy o zróżnicowanej i atrakcyjnej formie, z których część przebiega on-line. Pierwszy etap stanowi quiz: uczestnik za pośrednictwem aplikacji internetowej otrzymuje zestaw 20 losowo wybranych pytań, dotyczących życia i nauczania Jana Pawła II. Uczestnik, który zdobędzie odpowiednią liczbę punktów, może przejść do II etapu Konkursu – rozbudowanego testu on-line, który odbywa się w tym samym czasie w całym kraju (1 kwietnia). Kolejnym etapem jest półfinał, do którego zostaje zakwalifikowanych ok. 200 uczniów. Zadanie półfinalistów polega na przygotowaniu eseju na jeden ze wskazanych tematów. Ostatnim etapem jest finał, polegający na ustnej obronie pracy, odbywający się jednocześnie w 9 regionach Polski (przy miastach: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław, Warszawa,). Zwieńczeniem prac komisji finałowej jest gala finałowa, odbywająca się tego samego dnia w każdym z regionów, podczas której wyłania się zwycięzców danej edycji Konkursu Papieskiego (18 maja).

Główną nagrodą w Konkursie jest wycieczka do Rzymu oraz indeks na wybrane kierunki studiów na kilku polskich uczelniach. Przewidziane są też nagrody dla pozostałych finalistów oraz najlepszych szkół i katechetów. Ponadto, przyznana zostaje nagroda za najlepszy esej. W tym roku nagrodę specjalną przyznała także Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Finaliści poszczególnych regionów otrzymują też nagrody dodatkowe ofiarowane przez lokalnych darczyńców i indywidualnych patronów. Konkurs trwa od 25 lutego do 18 maja 2019 r.

W załączniku przesyłamy plakat z zaproszeniem do rozpowszechnienia informacji zachęcających do udziału w Konkursie wśród uczniów.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Instytut Tertio Millennio”.

Anna Janczyk 

Wiceprezes Fundacji

Instytut Tertio Millennio

ul. Dominikańska 3/13

31-043 Kraków

NIP: 676 21 95 471

KRS: 0000036659

Numer rachunku bankowego: 33 1240 4706 1111 0000 5168 6138

tel. 12 423 11 75

instytut@tertio.pl

www.tertio.pl