Menu strony

Konkurs: Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju

W imieniu Organizatorów Konkursu Papieskiego zapraszamy do udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w XIV edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”.

Jest to największy w Polsce konkurs poświęcony wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce (rokrocznie bierze w nim udział ponad 5 000 uczestników). Pierwszy etap Konkursu, podczas którego uczestnicy mogą logować się na stronie www.konkurspapieski.pl i wypełnić quiz on-line, trwać będzie do 11 marca 2018 r.

Konkurs daje młodym ludziom szansę na pogłębienie refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II  oraz wyznawanymi przez niego wartościami. Zachęcać ma również młodzież do czynnego (promowanego przez Papieża) uczestnictwa w życiu współczesnej Polski. Jest  także bodźcem do intelektualnego rozwoju młodych Polaków.

Konkurs realizowany jest z podziałem na 4 etapy o zróżnicowanej i atrakcyjnej formie, z których część przebiega on-line. Pierwszy etap stanowi quiz: uczestnik za pośrednictwem aplikacji internetowej otrzymuje zestaw 20 losowo wybranych pytań, dotyczących życia i nauczania Jana Pawła II. Uczestnik, który zdobędzie odpowiednią liczbę punktów, może przejść do II etapu Konkursu – rozbudowanego testu on-line, który odbywa się w tym samym czasie w całym kraju (19 marca). Kolejnym etapem jest półfinał, do którego zostaje zakwalifikowanych ok. 200 uczniów. Zadanie półfinalistów polega na przygotowaniu eseju na jeden ze wskazanych tematów. Ostatnim etapem jest finał, polegający na ustnej obronie pracy, odbywający się jednocześnie w 9 regionach Polski (przy miastach: Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Toruń, Wrocław, Warszawa,). Zwieńczeniem prac komisji finałowej jest gala finałowa, odbywająca się tego samego dnia w każdym z regionów, podczas której wyłania się zwycięzców danej edycji Konkursu Papieskiego (19 maja).

Główną nagrodą w Konkursie jest wycieczka do Rzymu oraz indeks na wybrane kierunki studiów na kilku polskich uczelniach. Przewidziane są też nagrody dla pozostałych finalistów oraz najlepszych szkół i katechetów. Ponadto, przyznana zostaje nagroda za najlepszy esej. W tym roku nagrodę specjalną przyznała także Małżonka Prezydenta RP Pani Agata Kornhauser-Duda. Finaliści poszczególnych regionów otrzymują też nagrody dodatkowe ofiarowane przez lokalnych darczyńców i indywidualnych patronów. Konkurs trwa od 11 lutego do 19 maja 2018 r.

W załączniku przesyłamy plakat z zaproszeniem do rozpowszechnienia informacji zachęcających do udziału w Konkursie wśród uczniów.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja „Instytut Tertio Millennio”.