Menu strony

Centrum Edukacji Nauczycieli – OFERTA SZKOLENIOWA

Oferta szkoleniowa na I półrocze roku szkolnego 2020/21

Tematy szkoleniowe dla Rad Pedagogicznych:

1. Wychowanie oparte na wartościach zawartych w nauczaniu Jana Pawła II.

2. Kochać i myśleć jak Chrystus – cele i metody wychowania chrześcijańskiego.

3. Wartości w modelu wychowania chrześcijańskiego.

Lp. Adresaci Tytuł i numer formy Czas trwania Termin/y i godzina rozpoczęcia zajęć Prowadzący zajęcia i opłata
1. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół ZDALNE NAUCZANIE RELIGII. INSPIRACJE DLA KATECHETÓW

KS – 7/10

2 godz. 21.09.2020 r.

godz. 16.00

szkolenie on- line

mgr Bogumiła Rzepnicka
2. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY

W – 72

6 godz. 3.02.2021 r.

godz. 9.00

ks. dr Jarosław Kotowski

mgr Bogumiła Rzepnicka

 

bezpłatnie

3. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół RZECZYWISTOŚĆ ZŁYCH DUCHÓW – KIM SĄ? UJĘCIE BIBLIJNE

W – 73

6 godz. 24.10.2020 r.

godz. 9.00

ks. dr Zbigniew Skuza

30 zł.

4. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową ZDALNE NAUCZANIE RELIGII –    ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE

W – 74

6 godz. 7.11.2020 r.

3 godz. (szkolenie stacjonarne)

2.12.2020 r.

3 godz. (webinarium)

mgr Bożenna Kossakowska

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

5. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową GAMIFIKACJA W NAUCZANIU RELIGII

W – 75

3 godz. 21.11.2020 r.

godz. 10.00

(webinarium)

mgr Bogumiła Rzepnicka bezpłatnie
6.  

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół

A JEŚLI BOGA NIE MA? KATECHETA WOBEC WĄTPLIWOŚCI RELIGIJNYCH SWOICH UCZNIÓW

W – 76

6 godz.

 

12.12.2020 r.

godz. 9.00

 

mgr Bogumiła Rzepnicka

bezpłatnie

 

7. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową EUCHARYSTIA FUNDAMENTEM RELACJI Z BOGIEM

W – 77

6 godz. 9.01.2021 r.

godz. 09.00

ks. dr Paweł Nocko

mgr Bogumiła Rzepnicka

30 zł.

8. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową REALIZACJA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJI RELIGII

W – 78

6 godz. 16.01.2021 r.

godz. 9.00

mgr Bogumiła Rzepnicka
9. Nauczyciele religii wszystkich typów szkół, w tym rozpoczynający pracę zawodową  KLUB KATECHETÓW

KL – 6

8 godz. (2×4) 7.10.2020 r.

2.12.2020 r.

godz. 15.00

mgr Bogumiła Rzepnicka

mgr. Anna Borawska