Menu strony

Olimpiada o św. Maksymilianie

Już po raz dwunasty, w roku szkolnym 2017/2018, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorami są Klasztor Ojców Franciszkanów w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, oraz Prowincje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibami w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Olimpiadę honorowym patronatem objęła Minister Edukacji Narodowej.

Celem Olimpiady jest przybliżenie młodemu pokoleniu postaci św. Maksymiliana. Ten wielki Polak, przez swoją działalność medialną oraz swoje życie dla innych, a zwłaszcza śmierć w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, na stałe wpisał się w historię narodu polskiego jako osoba niezwykła.

Olimpiada organizowana jest w ramach trzech konkursów dla uczniów szkół podstawowych (konkurs plastyczny), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (konkursy wiedzy). W zeszłym roku w Olimpiadzie o św. Maksymilianie uczestniczyło prawie 4 000 osób. W konkursach dla uczniów szkół gimnazjalnych nagrodami są laptopy, sprzęty fotograficzne i tablety. Laureaci konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymają dodatkowo indeksy na uczelnie w Polsce. Szczegóły zapisów i uczestnictwa w Olimpiadzie zawiera Regulamin dostępny na stronie:

www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl.

regulamin_12_olimpiady