Menu strony

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP zaprasza do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Poprzez przygotowanie zawodowe i wsparcie pedagogiczne młodzież może liczyć na pomoc w dorosłym i odpowiedzialnym życiu i na własny rozwój. Ochotnicze Hufce Pracy swoją działalnością włączają się w rozwiązywanie różnorodnych problemów młodzieży.

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie, istniejący od roku 1995, jest jedyną tego typu placówką w strukturach OHP w województwie podlaskim. Służy wszechstronną pomocą młodzieży oferując możliwość uzupełnienia wykształcenia ogólnego i zawodowego w:

  • Szkole podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy kl. VII i kl. VIII
  • Szkole Branżowej pierwszego stopnia
  • Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy zawodowej (do wygaśnięcia)
  • Zasadniczej Szkole Zawodowej (do wygaśnięcia)
  • lub w formie pozaszkolnej (rzemieślnicza nauka zawodu);

oraz zapewniając bezpłatne zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, jak również opiekę wychowawczą, zawodowe kursy dokształcające, atrakcyjnie zorganizowany czas wolny, wycieczki, staże i obozy za granicą.