Menu strony

REGULAMIN + PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego oraz Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież, dyrekcje szkół, nauczycieli, wychowawców i katechetów z terenu naszej Diecezji do udziału w dorocznej pielgrzymce na Jasną Górę. Początek roku szkolnego jest okazją do tego, aby powierzyć Bogu, przez wstawiennictwo Czarnej Madonny, sprawy szkoły, a w szczególności maturzystów, którzy przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się w klimacie trwającego Roku Miłosierdzia i dziękczynieniu za 31. Światowe Dni Młodzieży.

 

Młodzież pielgrzymuje na Jasną Górę według następującego porządku:

I tura – 21 października 2016 r. (piątek) – dekanaty: Jedwabne, Kadzidło, Kobylin, Kolno, Krasnosielc, Ostrołęka św. Antoniego, Ostrołęka Nawiedzenia NMP, Rzekuń, Piątnica, Zambrów.

Program:

godz. 14.45 – nawiedzenie kaplicy Cudownego Obrazu

godz. 15.00 – katecheza o rozeznawaniu powołania w bazylice ks. Jakub Bartczak

śpiew – Ostrołęka św. Antoniego ZSZ nr 4

godz. 16.30 – Droga Krzyżowa na wałach:

Śpiew i rozważania –I LO i II LO Ostrołęka, Naw. NMP

Prowadzenie i asysta (Krzyż i świece) – III LO Ostrołęka, św. Franciszka z Asyżu

godz. 18.00 – Nabożeństwo Pojednania – ks. Jakub Bartczak

śpiew – I LO i II LO Ostrołęka, Naw. NMP

godz. 19.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa

Liturgia Słowa (czytanie, psalm, modlitwa wiernych), asysta liturgiczna, komentarze,

procesja z darami – ZS Powiatowych Kadzidło

śpiew – Ostrołęka Nawiedzenia NMP I LO i II LO

 

II tura – 28 października 2016 r. (piątek) – dekanaty: Chorzele, Czyżew, Grajewo, Łapy, Łomża św. Michała Archanioła, Ostrów Maz. Wniebowzięcia NMP, Różan, Szczuczyn, Wysokie Maz., Wyszków.

Program:

godz. 14.45 – nawiedzenie kaplicy Cudownego Obrazu

godz. 15.00 – katecheza o rozeznawaniu powołania w bazylice ks. Jakub Bartczak

śpiew – ZSEiO Łomża św. Michała Archanioła w Łomży

godz. 16.30 – Droga Krzyżowa na wałach:

Prowadzenie i asysta (Krzyż i świece) – ks. Grzegorz Kosiorek – ZSWiO Łomża św. Michała Archanioła w Łomży

Rozważania, śpiew – I LO Łomża św. Michała Archanioła w Łomży

godz. 18.00 – Nabożeństwo Pojednania – ks. Jakub Bartczak,

śpiew I LO Łomża św. Michała Archanioła w Łomży

godz. 19.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa

asysta liturgiczna – LO Ostrów Maz. WNMP,

Liturgia Słowa (czytanie, psalm, komentarze, procesja z darami) – ZSOiP św. Ap. Piotra i Pawła Wysokie Maz.

Modlitwa wiernych – Katolickie LO Łomża

śpiew – I LO Łomża św. Michała Archanioła w Łomży.

 

Przypominamy również, że Pielgrzymka powinna mieć charakter pokutny. Warto wcześniej przygotować młodzież do wyjazdu na Jasną Górę poprzez specjalną katechezę, poświęconą historii i znaczeniu jasnogórskiego sanktuarium, oraz przybliżyć program jej przebiegu. Jak każdego roku młodzież składa ofiarę na dar ołtarza (1 zł od osoby) oraz na pamiątkowy krzyżyk z rzemykiem (7 zł). Zgłoszenia do udziału w Pielgrzymce oraz zamówienia na znaczki przyjmowane są w Wydziale Nauczania i Wychowania Katolickiego.

Zwracamy się z prośbą do Dyrekcji poszczególnych szkół o przywiezienie ze sobą na Jasną Górę sztandaru, który znajdzie się na prezbiterium Bazyliki Jasnogórskiej w czasie Mszy św.

 

 

 

 

REGULAMIN PIELGRZYMKI MATURZYSTÓW

Jasna Góra od ……………………….. do ……………………………….

 

W okresie trwania pielgrzymki Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać statutu szkoły, do której uczęszcza oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie
i jednocześnie oświadcza, że są one mu znane.

Uczestnik zobowiązany jest do:

  1. Przestrzegania unormowań regulaminu szkoły i innych przepisów w tym zakresie obowiązujących zasad współżycia religijnego i społecznego oraz norm społecznych
    a szczególności:                                                                                                                                                          a) bezwzględnego przestrzegania poleceń opiekunów                                                      w zakresie porządku, dyscypliny, terminowości w trakcie                                                trwania pielgrzymki,                                                                                                            b) stosownego udziału w celebracjach.
  2. Zapoznania i przestrzegania regulaminów obowiązujących w obiektach zwiedzanych, w tym zaleceniami i informacjami uzyskanymi od przewodnika obiektu.
  3. Stałego utrzymania w należytym stanie odzieży i obuwia odpowiedniego do warunków atmosferycznych i miejsca ich używania.
  4. Dbania o higienę osobistą oraz czystość otoczenia.
  5. Dbania o mienie własne oraz innych osób uczestniczących w pielgrzymce.
  6. Niezwłocznego informowania opiekuna o stwierdzonych nieprawidłowościach, złym samopoczuciu, chorobie lub doznanych urazach, swoich lub innej osoby.

 

Jednocześnie Uczestnik pielgrzymki oświadcza, iż – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – może ponieść osobistą odpowiedzialność z tytułu naruszenia norm prawnych, a w tym przepisów prawa cywilnego, karnego lub wykroczeniowego. W przypadku pokrycia szkody przez organizatora pielgrzymki lub opiekuna, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu naprawionej szkody.

 

Zapoznałem/am się z treścią regulaminu, co potwierdzam własnoręcznym podpisem i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

 

………………………………….

podpis uczestnika pielgrzymki