Menu strony

Adwent w naszym życiu

Papież Franciszek powiedział wiernym, że rozpoczęty Adwent wymaga postawy czujności i uwagi, bo w ten sposób można dostrzec cierpienie i potrzeby innych oraz sprzeciwić się „obojętności i okrucieństwu” świata.

 

Zwracając się do uczestników spotkania na modlitwie Anioł Pański papież mówił, że osoba, która jest uważna, „we wrzawie świata” nie ulega powierzchowności i nie jest roztargniona, ale żyje troszcząc się o innych.

– Z taką postawą zdajemy sobie sprawę z łez i potrzeb bliźnich – dodał Franciszek. Stwierdził: „Uważna osoba zwraca się też do świata, starając się sprzeciwić obojętności i okrucieństwu, jakie są w nim obecne i raduje się skarbami piękna, które także istnieją i których trzeba strzec”.

– To jest spojrzenie pełne zrozumienia, by dostrzec zarówno nieszczęścia i ubóstwo jednostek oraz społeczeństwa, jak i bogactwo ukryte w drobiazgach każdego dnia, tam, gdzie Pan wskazał nam miejsce – wyjaśnił papież.

Podkreślił, że osoba czujna i uważna nie ulega zniechęceniu, brakowi nadziei, rozczarowaniu, a jednocześnie odrzuca „próżność, jaka rozlewa się na świecie”.

Stojąca na placu Świętego Piotra polska choinka, przywieziona z okolic Gołdapi, udekorowana jest tysiącami bombek i łańcuchami lampek. Zostaną one uroczyście zapalone 7 grudnia.