Menu strony

Informacja dotycząca podręcznika do religii w kl. VII

INFORMACJA DLA KATECHETÓW
w sprawie podręcznika do nauczania religii w klasie VII szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018 r.

Zgodnie z Uchwałą Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, od roku szkolnego 2017/18 w klasie VII szkoły podstawowej stosuje się programy nauczania, podręczniki i inne materiały dydaktyczne do nauczania zatwierdzone dla klasy I gimnazjum. W naszej diecezji w klasie VII szkoły podstawowej należy stosować podręcznik do religii dla klasy I gimnazjum „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” PODRĘCZNIK Nr AZ-31-01/13-KI-3/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej dla VII klasy szkoły podstawowej zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/13 z dnia 9 IV 2013 r. pod redakcją ks. dr Krzysztofa Mielnickiego, Elżbiety Kondrak, Eweliny Parszewskiej