Menu strony

PROGRAM I PODRĘCZNIKI obowiązujące w Diecezji Łomżyńskiej

Na terenie Diecezji Łomżyńskiej obowiązują następujące podręczniki do nauczania religii:

 

PRZEDSZKOLE Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Podręczniki według programu ogólnopolskiego nr AZ-0-01/10 Kochamy dobrego Boga z dnia 09.06.2010

  • Dzieci trzyletnie: Radosne dzieci Boże nrAZ-01-01/10-KI-1/15 z dnia 25.05.2015
  • Dzieci czteroletnie: Świat dziecka Bożego
  • Dzieci pięcioletnie: Spotkania dzieci Bożych nrAZ-03-01/10-KI-2/15 z dnia 08.06.2015

Dotychczasowy podręcznik dla dzieci sześcioletnich może być wykorzystany do nauczania religii w przedszkolnych i szkolnych oddziałach sześciolatków (zerówkach) do dnia 31 sierpnia 2018 r. (na podstawie komunikatu Biura Programowania Katechezy z dnia 23 kwietnia 2016 r.). Podręcznik został przygotowany do programu nr AZ-0-04/3 z dnia 26.03.2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech i jest zgodny z Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 2001 r.

  • Dzieci sześcioletnie: Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, ks. J. Stala nr AZ-03-04/3-1

 

SZKOŁA PODSTAWOWA  Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Klasy I -III Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012:

W rodzinie dzieci Bożych, autorzy ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Podręczniki:

klasa tytuł podręcznika numer dopuszczenia podręcznika
kl. I Żyjemy w Bożym świecie nr AZ-11-01/12-KI-1/12
kl. II Idziemy do Jezusa nr AZ-12-01/12-KI-3/12
kl. III Jezus jest z nami nr AZ-13-01/12-KI-4/13

 

Klasy IV – VI Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012:

Odkrywamy tajemnice Bożego świata autorzy ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Podręczniki

klasa tytuł podręcznika numer dopuszczenia podręcznika
kl. IV Miejsca pełne BOGActw nr AZ-21-02/12-KI-1/12
kl. V Spotkania uBOGAcające nr AZ-22-02/12-KI-1/13
kl. VI Tajemnice BOGAtego życia nr AZ-23-02/12-KI-3/14

 

 

GIMNAZJUM Wydawnictwo WAM

Seria podręczników Odsłonić twarz Chrystusa Podręcznik zgodny z programem nauczania „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP zatwierdzonym w dniu 9.06.2010 r.

klasa tytuł podręcznika numer dopuszczenia podręcznika data dopuszczenia nr imprimatur
kl. I Szukam was AZ-31-01/10-KR-1/11

red. Ks. Władysław Kubik

30.05.2011 1653/2011
kl. II Jestem z wami AZ-32-01/10-KR-3/12

red. Ks. Władysław Kubik

11.06.2012 1962/2012
kl. III Chodźmy razem AZ-33-01/10-KR-4/13

red. Ks. Władysław Kubik

11.04.2013 927/2013

 

Zgodnie z dekretem Ks. Bpa Janusza Stepnowskiego z dnia 16 lipca 2014 r. N. 1258/B/2014 w Diecezji Łomżyńskiej w szkołach ponadgimnazjalnych oprócz obowiązującego programu Wydawnictwa Gaudium jest możliwość wprowadzenia programu Wydawnictwa Jedność – Kielce. Poniżej podajmy numery podręczników i programu:

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: Wydawnictwo GAUDIUM

Liceum, Technikum i Szkoła zawodowa: Z Bogiem na ludzkich drogach 

Program ogólnopolski nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Podręczniki:

klasa tytuł podręcznika numer dopuszczenia podręcznika
kl. I Świadczę o Jezusie w Kościele

red. ks. Wiesław Galant, ks. Robert Strus

AZ-41-01/10-LU-1/12
kl. II Świadczę o Jezusie w świecie

red. ks. Wiesław Galant, ks. Robert Strus

AZ-42-01/10-LU-4/13
kl. III Świadczę o Jezusie w rodzinie

red. ks. Wiesław Galant, ks. Robert Strus

AZ-43-01/10-LU-3/14

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: Wydawnictwo Jedność – Kielce

Liceum, Technikum: Żyć, aby wierzyć i kochać

Program ogólnopolski (liceum) nr AZ-4-03/12 z dnia 30 V 2012

(technikum) AZ-4-01/12 z dnia 30 V 2012

Podręczniki:

klasa tytuł podręcznika numer dopuszczenia podręcznika
kl. I W blasku Bożej prawdy

red. ks. T. Śmiech, E. Kondrak,

B. Nosek

AZ-41-03/12-KI-1/12 z dnia 10.12.2012
kl. II Na drogach wiary

red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak,

B. Nosek

AZ-42-03/12-KI-2/13 z dnia 05.08.2013
kl. III Za progiem nadziei

red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz

AZ-43-01/12-KI-2/14 z dnia 01.09.2014
kl. III liceum

i kl. IV technikum

W bogactwie miłości

red. E. Kondrak, ks. dr J. Czerkawski, B. Nosek

AZ-43-03/12-KI-1/14 z dnia 09.07.2014

 

 

Ks. dr Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Wydziału

Nauczania i Wychowania Katolickiego