Menu strony

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI 2019/2020

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI DO NAUCZANIA RELIGII

OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

PRZEDSZKOLE

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010: Kochamy dobrego Boga

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KI-1/15

Radosne dzieci Boże, red. J. Czerkawski, Wydawnictwo Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

Grupa czterolatków nr KI-02-01/10-KI-3/16

Świat dziecka Bożego, red. D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce

Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KI-2/15

Spotkania dzieci Bożych, D. Kurpiński, J. Snopek, Wydawnictwo Jedność, Kielce

 

 

KLASA ZEROWA W ODDZIAŁACH SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

 

Program ogólnopolski nr AZ-0-04/3 z 26 III 2004: W radości dzieci Bożych, opr. T. Śmiech

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa 0 nr AZ-03-04/3-0

M. Piątek, W świecie mojego BogaJedność, Kielce

31 VIII 2024
Klasa 0 (grupa sześciolatków) nr AZ-03-04/3-1

Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, J. Stala, Jedność, Kielce

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012: W rodzinie dzieci Bożych

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12

Żyjemy w Bożym świecie, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek,Jedność, Kielce

31 VIII 2021
Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12

Idziemy do Jezusa, red. E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce

31 VIII 2022
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13

Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

31 VIII 2023

 

Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012: Odkrywamy tajemnice Bożego świata

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12

Miejsca pełne BOGActw, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce

31 VIII 2024
Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13

Spotkania uBOGAcające, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Paraszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2021
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-02/12-KI-3/14

Tajemnice BOGAtego życia, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa VII szkoły podstawowej nr AZ-31-01/13-KI-3/13

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2023
Klasa VIII szkoły podstawowej nr AZ-32-01/13-KI-4/14

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2024

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: LICEUM CZTEROLETNIE I TECHNIKUM PIĘCIOLETNIE

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa I liceum czteroletniego i technikum pięcioletniego (po kl. VIII SP)

nr AZ-33-01/13-KI-1/16

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

31 VIII 2020

 

 

LICEUM TRZYLETNIE I TECHNIKUM CZTEROLETNIE

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-4-01/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa III technikum nr AZ-43-01/12-KI-2/14

Za progiem nadziei, red. S. Mazur, B. Nosek, K. Rokosz, Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012: Żyć, aby wierzyć i kochać

Diecezja Podręczniki Ograniczenia czasowe
ogólnopolski Klasa I liceum i technikum (po kl. VIII SP) nr AZ-33-01/13-KI-1/16

Błogosławieni, którzy naśladują Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce

Klasa I liceum i technikum (po kl. III gimnazjum) nr AZ-41-03/12-KI-1/12

W blasku Bożej prawdy, red. T. Śmiech, E. Kondrak, Jedność, Kielce

31 VIII 2020
Klasa II liceum, II i III technikum nr AZ-42-03/12-KI-2/13

Na drogach wiary, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek Jedność, Kielce

31 VIII 2021
Klasa III liceum i IV technikum nr AZ-43-03/12-KI-1/14

W bogactwie miłości, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek Jedność, Kielce

31 VIII 2022

 

 

SZKOŁY SPECJALNE

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

  • AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0do 31 VIII 2024.
  • AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.
  • AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2024.
  • AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.
  • AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2024.
  • AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.
  • AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas VII-VIII szkoły podstawowej i I ponadpodstawowej dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2024.
  • AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2024.