Menu strony

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI 2018/2019

Programy i podręczniki zgodne z Nową Podstawą Programową w roku szkolnym 2018/2019:

Na terenie Diecezji Łomżyńskiej obowiązują następujące podręczniki do nauczania religii:

 

PRZEDSZKOLE Wydawnictwo JEDNOŚĆ

Podręczniki według programu ogólnopolskiego nr AZ-0-01/10 „Kochamy dobrego Boga” z dnia 09.06.2010

 • Dzieci trzyletnie:Radosne dzieci Boże nr AZ-01-01/10-KI-1/15 z dnia 25.05.2015
 • Dzieci czteroletnie:Świat dziecka Bożego nr AZ-02-01/10-KI-3/16 z dnia 06.06.2016
 • Dzieci pięcioletnie:Spotkania dzieci Bożych nrAZ-03-01/10-KI-2/15 z dnia 08.06.2015

 

Podręczniki według programu ogólnopolskiego nr AZ-0-04/3 „W radości dzieci Bożych” z dnia 26.03.2004

 • Dzieci sześcioletnie:W świecie mojego Boga, red. M. Piątek nr AZ-03-04/3-0
 • Dzieci sześcioletnie:Kocham dobrego Boga, red. E. Osewska, ks. J. Stala nr AZ-03-04/3-1

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Wydawnictwo JEDNOŚĆ

* Klasy I – III Program ogólnopolski nr AZ-1-01/12 z dnia 04.01.2012, „W rodzinie dzieci Bożych”, autorzy ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak, B. Nosek

Podręczniki:

Kl. I nr AZ-11-01/12-KI-1/12             – Żyjemy w Bożym świecie

Kl. II nr AZ-12-01/12-KI-3/12          – Idziemy do Jezusa

Kl. III nr AZ-13-01/12-KI-4/13        – Jezus jest z nami

 

* Klasy IV – VI Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z dnia 30.05.2012:

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

Podręczniki:

Kl. IV nr AZ-21-02/12-KI-1/12         – Miejsca pełne Bogactw

Kl. V nr AZ-22-02/12-KI-1/13          – Spotkania ubogacające

Kl. VI nr AZ-23-02/12-KI-3/14         – Tajemnice BOGAtego życia

 

* Klasy VII – VIII Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z dnia 09.04.2013,

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”, autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

 

Podręcznik:

Kl. VII nr AZ-31-01/13-KI-3/13 – Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Kl. VIII nr AZ-32-01/13-KI-4/14 – Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

 

GIMNAZJUM Wydawnictwo WAM

Kl. III Seria podręczników „Odsłonić twarz Chrystusa”,  Podręcznik zgodny z ogólnopolskim programem nauczania „Pójść za Jezusem Chrystusem” nr AZ-3-01/10

Podręcznik:

Kl. III nr AZ-33-01/10-KR-4/13, Chodźmy razem

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: Wydawnictwo GAUDIUM

Liceum, Technikum i Szkoła zawodowa:

Program ogólnopolski nr AZ-4-01/10 z dnia 9 VI 2010,  Z Bogiem na ludzkich drogach 
Podręczniki:

Kl. I nr AZ-41-01/10-LU-1/12                Świadczę o Jezusie w Kościele

Kl. II nr AZ-42-01/10-LU-4/13             – Świadczę o Jezusie w świecie

Kl. III nr AZ-43-01/10-LU-3/14           –Świadczę o Jezusie w rodzinie

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: Wydawnictwo Jedność – Kielce

Liceum i Technikum:

Program

dla liceum nr AZ-4-03/12  z dnia 30.05.2012               – Żyć, aby wierzyć i kochać

dla technikum nr AZ-4-01/12  z dnia 30.05.2012        – Żyć, aby wierzyć i kochać

 

Podręczniki

Kl. I liceum i technikum AZ-41-03/12-KI-1/12          – W blasku Bożej prawdy

Kl. II liceum i technikum AZ-42-03/12-KI-2/13        – Na drogach wiary

Kl. III technikum AZ-43-01/12-KI-2/14                     – Za progiem nadziei

Kl. III liceum i IV technikum AZ-43-03/12-KI-1/14 – W bogactwie miłości

 

SZKOŁY SPECJALNE

Podstawa programowa katechezy z 8 III 2010

 • GN-9i-01/16 (z 22 VIII 2016) – dla archidiecezji gnieźnieńskiej – tytuł: W ramionach Ojca (A. Kielar, ks. J. Tomczak) – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Podstawa programowa katechezy z 20 VI 2001

 • AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0do 31 VIII 2019.
 • AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.
 • AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2019.
 • AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.
 • AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz pomocami dydaktycznymi nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2019.
 • AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.
 • AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) – dla całej Polski – dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących (s. M. Polak); do 31 VIII 2019.
 • AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) – dla całej Polski – dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2019.