Menu strony

REKOLEKCJE DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ W WSD

 Zaproszenie do WSD w Łomży

na rekolekcje dla młodzieży męskiej

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, jak co roku w czasie ferii zimowych, organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (od 16 roku życia). Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem, oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego powołania. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w gmachu naszego Seminarium w dniach 31.01.2020 r. (piątek – zjazd do godz. 17.00) – 2.02.2020 r. (niedziela – zakończenie rekolekcji ok. godz. 14.00).

Młodzież, pragnąca przeżyć proponowaną formę rekolekcji, winna dokonać zgłoszenia (indywidulanie, bądź przez duszpasterza, czy katechetę) najpóźniej do 30.01.2020 r. na adres:

lub na e-mail: ch_michael@wp.pl lub filipowicz.ad@gmail.com

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji wiernym w ogłoszeniach parafialnych, a także katechetom szkół średnich i gimnazjów, aby zapoznać z nią zainteresowaną młodzież. Osoby zgłaszające się na rekolekcje powinny wcześniej otrzymać aprobatę swego duszpasterza lub katechety. Kosz uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 50 zł. (przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium). Przyjeżdżając na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.

 

Z pamięcią modlitewną

 

Ks. Jarosław Kotowski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

Ks. Michał Cherubin
Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego

 

Łomża, dnia 14 stycznia 2020 r.

 

 

Drogi Młody Przyjacielu!

Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Nad niektórymi długo się zastanawiasz. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?… Znalezienie natychmiastowej odpowiedzi nie jest łatwe… Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu mieli odwagę zaufać Mu, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje.

Pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę.

Informacje organizacyjne:

  1. Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej od 16 roku życia.
  2. Rozpoczęcie rekolekcji: 31.01.2020 r. (piątek – zjazd do godz. 1700), zaś zakończenie: 2.02.2020 r. (niedziela – ok. godz. 14.00).
  3. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.
  4. Opłata za pobyt w Seminarium wynosi 50 zł; przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium.
  5. Zgłoszenia prosimy kierować do 30.01.2020 r. na adres:

lub na e-mail: ch_michael@wp.pl lub filipowicz.ad@gmail.com

 

(W zgłoszeniu podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę, do której chodzisz oraz klasę, a także weź ze sobą opinię katechety lub księdza; opinię można też przesłać drogą telefoniczną lub e-mailem).

 

W łączności modlitewnej przed Panem

Ks. Michał Cherubin

Odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe

 

Alumni Kola powołaniowego

 

Łomża, dnia 14 stycznia 2020 r.