Menu strony

Rekolekcje w WSD w Łomży – Polecamy!

Zaproszenie do WSD w Łomży

na rekolekcje dla młodzieży męskiej

 

 

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, jak co roku w czasie ferii zimowych, organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (pomaturalnej, szkół średnich i gimnazjalnej). Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem, oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego powołania. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w gmachu naszego Seminarium w dniach 26.01.2018 r. (piątek – zjazd do godz. 18.00) – 28.01.2018 r. (niedziela – zakończenie rekolekcji ok. godz. 17.00).

Młodzież, pragnąca przeżyć proponowaną formę rekolekcji, winna dokonać zgłoszenia (indywidulanie, bądź przez duszpasterza, czy katechetę) najpóźniej do 25.01.2018 r. na adres:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży (rekolekcje młodzieżowe)

Plac Papieża Jana Pawła II, nr 1; 18-400 Łomża

lub na e-mail: ksrobertb@tlen.pl, czy tel. 606318210

 

Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższej informacji wiernym w ogłoszeniach parafialnych, a także katechetom szkół średnich i gimnazjów, aby zapoznać z nią zainteresowaną młodzież. Osoby zgłaszające się na rekolekcje powinny wcześniej otrzymać aprobatę swego duszpasterza lub katechety. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach wynosi 50 zł. (przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium). Przyjeżdżając na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.

 

Z pamięcią modlitewną

Ks. Jarosław Kotowski
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

Ks. Robert Bączek
Ojciec Duchowny Seminarium

 

Łomża, dnia 9 stycznia 2018 r.
Drogi Młody Przyjacielu!

Codziennie zadajesz sobie wiele pytań. Nad niektórymi długo się zastanawiasz. Szczególnie ważne są pytania dotyczące istoty Twojego życia: Kim jesteś? Kim dla Ciebie jest Bóg? Co będziesz robił w przyszłości?… Znalezienie natychmiastowej odpowiedzi nie jest łatwe… Bóg, który kocha nas ponad wszystko pragnie, abyśmy odkrywając Go w swoim życiu mieli odwagę zaufać Mu, iść za Nim i w swoim życiu wiernie wypełnić wszystko to, do czego nas powołuje.

Pomocą w uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, a także w odczytywaniu życiowej drogi, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę…

Informacje organizacyjne:

  1. Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej, szkół średnich i gimnazjalnej.
  2. Rozpoczęcie rekolekcji: 26.01.2018 r. (piątek – zjazd do godz. 18.00), zaś zakończenie: 28.01.2018 r. (niedziela – ok. godz. 17.00).
  3. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.
  4. Opłata za pobyt w Seminarium wynosi 50 zł; przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium.
  5. Zgłoszenia prosimy kierować do 25.01.2018 r. na adres:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży (rekolekcje młodzieżowe)

Plac Papieża Jana Pawła II, nr 1; 18-400 Łomża

lub na e-mail: ksrobertb@tlen.pl, czy tel. 606318210

 

(W zgłoszeniu podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę, do której chodzisz oraz klasę, a także weź ze sobą opinię katechety lub księdza; opinię można też przesłać drogą telefoniczną lub e-mailem).

 

W łączności modlitewnej przed Panem

Ks. Robert Bączek

Odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe

 

Alumni Koła powołaniowego

 

Łomża, dnia 9 stycznia 2018 r.