Menu strony

Konkurs Papieski „Moje Westerplatte”

Szanowni Księża, Katecheci i Nauczyciele Szkół Ponadgimnazjalnych,

Przekazujemy zaproszenie do udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w XII edycji Konkursu Papieskiego pod hasłem „Moje Westerplatte”. Konkurs Papieski to największy w Polsce konkurs poświęcony wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II, skierowany do uczniów wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz młodzieży polonijnej z USA.

Pierwszy etap Konkursu, podczas którego uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – mogą logować się na stronie www.konkurspapieski.pl i wypełnić quiz on-line, potrwa od 8 lutego do 7 marca 2016.

Celem Konkursu jest kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych wśród młodych ludzi, a przez to pobudzenie do czynnego udziału w kreowaniu otaczającej rzeczywistości. Realizacja celu odbywa się za pomocą promowania osoby i nauczania Jana Pawła II, którego nauki dotyczą wielu dziedzin życia społecznego – od spraw relacji międzyludzkich, aż po kwestie gospodarcze i ekonomiczne.

Konkurs jest realizowany z podziałem na 4 etapy o zróżnicowanej i atrakcyjnej formie, z których część przebiega on-line. Pierwszy etap stanowi quiz: uczestnik za pośrednictwem aplikacji internetowej otrzymuje zestaw 20 losowo wybranych pytań, dotyczących życia i nauczania Jana Pawła II. Uczestnik, który zdobędzie odpowiednią liczbę punktów, może przejść do II etapu Konkursu – rozbudowanego testu on-line, który odbywa się w tym samym czasie w całym kraju. Kolejnym etapem jest półfinał, do którego zostaje zakwalifikowanych ok. 200 uczniów. Zadanie półfinalistów polega na przygotowaniu eseju na jeden ze wskazanych tematów. Ostatnim etapem jest finał, polegający na ustnej obronie pracy, odbywający się jednocześnie w 9 regionach Polski (przy miastach: Łódź, Wrocław, Kraków, Warszawa, Katowice, Gdańsk, Poznań, Lublin, Toruń). Zwieńczeniem prac komisji finałowej jest gala finałowa, odbywająca się tego samego dnia w każdym z regionów, podczas której wyłania się zwycięzców danej edycji Konkursu Papieskiego.

Główną nagrodą w Konkursie jest wycieczka do Rzymu oraz indeks na wybrane kierunki studiów na kilku polskich uczelniach. Przewidziane są też nagrody książkowe dla pozostałych finalistów oraz najlepszych szkół i katechetów. Ponadto, przyznana zostaje nagroda za najlepszy esej. Finaliści poszczególnych regionów otrzymują też nagrody dodatkowe ofiarowane przez lokalnych darczyńców i indywidualnych patronów. Konkurs trwa od 8 lutego do 14 maja 2016 r.

W załączniku przesyłamy plakat z zaproszeniem do rozpowszechnienia informacji zachęcających do udziału w Konkursie wśród uczniów.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Instytut Tertio Millennio.

Z wyrazami szacunku, Monika Woźniak

Koordynator Konkursu Papieskiego

tel. 784 495 657

 

Instytut Tertio Millennio
ul. Dominikańska 3/13
31-043 Kraków
NIP: 676 21 95 471
KRS: 0000036659
Numer rachunku bankowego: 33 1240 4706 1111 0000 5168 6138