Menu strony

XXI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej POCZUJ RADOŚĆ EWANGELII

Księga Daniela oraz Apokalipsa św. Jana stanowią w tym roku zakres merytoryczny XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tematyka nawiązuje do roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce 2016/2017: „Idźcie i głoście”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy młodych do udziału w tym wyjątkowym Konkursie, którego celem jest poznanie i przyjęcie Bożego Słowa.

Księga Apokalipsy św. Jana opisuje świadectwo i misję pierwotnej wspólnoty Kościoła zwróconej ku eschatologicznej pełni, która w Chrystusie – Alfie i Omedze – znajduje swoją tożsamość i misję. Znajomość treści tych dwóch ksiąg pozwoli młodym ludziom wejść w bogaty świat symboliki biblijnej oraz apokaliptyki żydowskiej. Dzięki temu będą oni mogli lepiej i pełniej odpowiadać na pytania: Co znaczy dzisiaj być świadkiem? Jaka jest moja misja we współczesnym świecie?

Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Zgłoszenia do konkursu już od września 2016 do 28 lutego 2017.

Wszelkie informacje na temat Konkursu znajdziemy na stronie: www.okwb.pl