Menu strony

XXXIII OTK PELPIN 2023

Diecezja Pelplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023.  Czytaj dalej  http://katecheza.lomza.pl/otk2023/