Menu strony

Zaproszenie do WSD w Łomży na rekolekcje dla młodzieży męskiej

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, jak co roku w czasie ferii zimowych, organizuje rekolekcje dla młodzieży męskiej (pomaturalnej, szkół średnich i gimnazjalnej). Ich celem jest pogłębienie relacji z Bogiem, oraz pomoc w rozpoznawaniu życiowego powołania. Tegoroczne rekolekcje odbędą się w gmachu naszego Seminarium w dniach 1.02.2019 r. (piątek – zjazd do godz. 18.00) – 3.02.2019 r. (niedziela – zakończenie rekolekcji ok. godz. 17.00).

Młodzież, pragnąca przeżyć proponowaną formę rekolekcji, winna dokonać zgłoszenia (indywidualnie, bądź przez duszpasterza, czy katechetę) najpóźniej do 31.01.2019 r. na adres:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży (rekolekcje młodzieżowe)

Plac Papieża Jana Pawła II, nr 1; 18-400 Łomża

lub na e-mail: ksrobertb@tlen.pl, czy tel. 606318210

Pomocą w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które najczęściej sobie stawiamy, w odnowieniu i pogłębieniu więzi z Bogiem, mogą być dla Ciebie rekolekcje organizowane w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jeżeli jesteś zainteresowany, zgłoś się do miejscowego księdza lub prowadzącego katechezę.


Informacje organizacyjne:

1. Rekolekcje przeznaczone są tylko dla młodzieży męskiej pomaturalnej, szkół średnich i gimnazjalnej.

2. Rozpoczęcie rekolekcji: 1.02.2019 r. (piątek – zjazd do godz. 18.00), zaś zakończenie: 3.02.2019 r. (niedziela – ok. godz. 17.00).

3. Na rekolekcje należy zabrać ze sobą: Pismo Święte, różaniec, notatnik, śpiwór i rzeczy osobiste.

4. Opłata za pobyt w Seminarium wynosi 50 zł; przy trudnościach finansowych koszty pokryje Seminarium. 

5. Zgłoszenia prosimy kierować do 31.01.2019 r. na adres:

Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży (rekolekcje młodzieżowe)

Plac Papieża Jana Pawła II, nr 1; 18-400 Łomża

lub na e-mail: ksrobertb@tlen.pl, czy tel. 606318210

(W zgłoszeniu podaj: Imię i Nazwisko, datę urodzenia, parafię pochodzenia, szkołę, do której chodzisz oraz klasę, a także weź ze sobą opinię katechety lub księdza; opinię można też przesłać drogą telefoniczną lub e-mailem).

W łączności modlitewnej przed Panem

Ks. Robert Bączek

Odpowiedzialny za duszpasterstwo powołaniowe 

Alumni Kola powołaniowego

Łomża, dnia 15 stycznia 2019 r.