Menu strony

Zasady dot. organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych

Na stronie MEN ukazały się zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych. Warto się z nimi zapoznać. Zasady określają m.in. sprawę obowiązkowości udziału w rekolekcjach lub organizowania przez szkołę innych zajęć dla uczniów, którzy nie biorą w nich udziału – nie są to trzy dni wolne ani dla uczniów ani dla nauczycieli. Jest tu mowa nawet o kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.
Szkoła nie jest w tych dniach zwolniona z pełnienia swej funkcji
wychowawczej i opiekuńczej, a jedynie dydaktycznej. Otwiera to możliwość uzgodnień z dyrekcją szkoły sprawowania opieki także przy przemieszczaniu się uczniów do kościoła czy innych miejsc w których odbywają się rekolekcje.

Zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych