Menu strony

„Oto zwiastuję wam radość wielką…”. (Łk 2, 10-11)

„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. (Łk 2, 10-11)

Jak co roku, oddając cześć tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i klękając przed żłóbkiem pragniemy serdecznie  życzyć.

Niech Ten, który przyszedł jako bezbronne dziecko, uczy nas powierzenia Bogu swojego życia, zaufania w Jego Opatrzność oraz pokory w przyjmowaniu i realizowaniu Jego woli. Niech betlejemskie światło rozświetla nasze najgłębsze mroki codzienności i wypełnia dni radością i pokojem.

Oby Nowy Rok pozwolił ciągle na nowo odkrywać niezmierzoną miłość Boga do nas.
Ze świątecznymi pozdrowieniami i z najlepszymi życzeniami

– ks. Zbigniew Pyskło, ks. T. Podbielski i s. Małgorzata