06/21/24

podręczniki do nauczania religii w roku szkolnym 2024/2025

Szanowni Państwo Katecheci:

 

W nowym roku szkolnym 2024/2025 obowiązywać będą  dotychczasowe podręczniki, z wyjątkiem pięciolatków, gdzie nastąpi zmiana w pozycji: “5 latki Tak! Jestem przyjacielem Jezusa”.   Wydawnictwo Jedność sprzedaż przewiduje od 15.08 2024r. Zapowiedz wydawnicza znajduje się w linku poniżej:

 

https://www.jednosc.com.pl/katecheza-4/245/katecheza-4-podreczniki-do-nauki-religii/katecheza-4-podreczniki/katecheza-4-przedszkole/katecheza-4-5-latki

06/20/24

Misja Kanoniczna

Szanowni Państwo Katecheci!

Bardzo proszę, aby Ci z Państwa, którym kończy się Misja Kanoniczna do nauczania religii,  złożyli swój Dokument Katechety do 5 lipca  b.r. Można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Wydziału Katechetycznego.

ul. Sadowa 3 , 18-400 Łomża

 

06/7/24

Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej 15 czerwca 2024 roku

Szanowni katecheci, rodzice i uczniowie.

Serdecznie zapraszamy na tegoroczny 14. Festiwal Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej, 15 czerwca 2024 roku.

Zapisy na stronie festiwalplonka.pl

 

 

05/27/24

Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: „Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN” – to Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych, którzy obradowali w dniach 21-23 maja br. w Stegnie podczas ogólnopolskiego spotkania, które poprowadził bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Pełny tekst oświadczenia na stronie Episkopatu:

https://episkopat.pl/oswiadczenie-dyrektorow-wydzialow-katechetycznych-stanowczy-sprzeciw-wobec-dzialan-men/

05/24/24

Komunikat z posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP 17 maja 2024

Dnia 17 maja 2024 roku odbyło się spotkanie Członków i Konsultorów Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Pod przewodnictwem księdza biskupa Wojciecha Osiala zostały podjęte bieżące kwestie związane z wprowadzanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w organizacji lekcji religii.

Komisja Wychowania Katolickiego wciąż przypomina, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi.

Komisja Wychowania Katolickiego odniosła się do podjętych rozmów Zespołu roboczego ds. kontaktów z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie lekcji religii w szkole z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wyraża mocny sprzeciw wobec proponowanych przez MEN rozwiązań polegających na łączeniu uczniów pomiędzy różnymi klasami w grupy do 25 osób (klasy 1-3) i 30 osób (klasy 4-8). Oświadczono, że jest to wbrew wszelkim zasadom pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym. Takie zmiany pozbawiają także możliwości prowadzenia zajęć na wymaganym poziomie jakości kształcenia. Pośpieszne wprowadzanie zmian od najbliższego roku szkolnego stanowi również zagrożenie dla nauczycieli religii, pozostających w niepewności co do wymiaru ich zatrudnienia.

Członkowie i Konsultorzy Komisji podkreślili, że dla zachowania właściwego porządku prawnego w procedowaniu tychże zmian, potrzebne jest wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji oraz Konkordatu. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża przekonanie, że jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się i rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

Komisja Wychowania Katolickiego apeluje do wszystkich wierzących, aby podejmować działania ukazujące wartość lekcji religii w szkole i niesprawiedliwe jej traktowanie. Szczególnie prosi katolickich rodziców, aby zabierali głos w tej sprawie. Konstytucja RP (art. 48) gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jest też apel do mediów katolickich, ruchów i wspólnot religijnych, aby podejmowali podobne działania. Powinna połączyć nas wspólna troska o wychowanie religijne, moralne i społeczne dzieci oraz młodzieży.

Ks. Tomasz Kopiczko
Sekretarz
Komisji Wychowania Katolickiego KEP

01/12/24

Etap Diecezjalny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej Radom 2024

W dniu 10 stycznia został przeprowadzony etap diecezjalny XXXIV Olimpiady Teologii Katolickiej pt. Zasady społeczne w nauczania Kościoła.

I miejsce zdobył Szymon Kozon z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce.

II miejsce zdobyła Karolina Załęska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce.

III miejsce należy do Marii Grzegorczyk, II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce.

Szymon Kozon oraz Maria Grzegorczyk przygotowywani byli przez Katechetę Pana Sławomira Kęsickiego, Karolina Załęska przygotowywała się pod opieką Księdza Katechety Patryka Banacha.

Cała trójka reprezentować będzie Diecezję Łomżyńską w III Etapie ogólnopolskim w dniach 4-6 kwietnia 2024 roku w Radomiu.

Wielkie gratulacje !!!

W tegorocznej edycji OTK  udział brały następujące placówki naszej diecezji:

Zespół Szkół Powiatowych w Chorzelach, Zespół Szkół w Krasnosielcu, I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach, I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łomży, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej  w Łomży, Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, I Liceum Ogólnokształcące im gen Józefa Bema  w Ostrołęce, II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Ostrołęce, III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Ostrołęce, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, Zespół Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie,Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Wysokiem Mazowieckiem,  IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie, Zespól Szkół nr 1 w Wyszkowie, Zespół Szkół nr 3 w Wyszkowie.