Misja Kanoniczna

Szanowni Państwo Katecheci!

Bardzo proszę, aby Ci z Państwa, którym kończy się Misja Kanoniczna do nauczania religii,  złożyli swój Dokument Katechety do 5 lipca  b.r. Można dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Wydziału Katechetycznego.

ul. Sadowa 3 , 18-400 Łomża