Papieskie Dzieło

 Komunikat dotyczący 22. Dnia Papieskiego

„Blask Prawdy”

 

W niedzielę 16 października przeżywać będziemy  XXII Dzień Papieski, pod hasłem  „Blask prawdy”. Chcemy wrócić do orędzia, które Święty Jan Paweł II zawarł w encyklice Veritatis splendor. Celem owej encykliki jest przypomnienie filarów moralności chrześcijańskiej.

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r. Obchody tego dnia przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

Głównym założeniem Dnia Papieskiego jest budowanie św. Janowi Pawłowi II żywego pomnika, którym mają być ludzie młodzi opierający swoje życie o wartości chrześcijańskie
i będący równocześnie przyszłą elitą Kościoła i Ojczyzny.

Prosimy Czcigodnych Księży o przeprowadzenie zbiórki pieniędzy  do puszek przed kościołami na stypendia na rzecz młodzieży zdolnej i pochodzącej
z ubogich środowisk. Zachęcamy również do zorganizowania tego dnia, zgodnie z tradycją, różnych wydarzeń związanych z osobą św. Jana Pawła II.

Za włożony trud w organizację przebiegu Dnia Papieskiego oraz zbiórkę ofiar wyrażamy serdeczne podziękowanie. Zebrane ofiary prosimy o przekazanie do Wydziału Ekonomicznego  Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

 

Łomża, 3 października 2022 roku

+Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

   Ks.  kan. dr Zbigniew Pyskło

Przewodniczący Komisji Stypendialnej