WYDZIAŁ

Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego

Przewodniczący

Ks.  kan. dr Zbigniew PYSKŁO

Rada Wydziału:

Ks. kan.  dr Zbigniew PYSKŁO – Przewodniczący Wydziału

Ks. mgr lic. Marek ŻMIJEWSKI- Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Sekcja I. Nauczanie Katechetyczne

Odpowiedzialny: Ks. dr Zbigniew PYSKŁO
86/ 216 25 91 w. 620, email: wydzialnwk@o2.pl

mgr Edwin KAJKO- kierownik biura Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego

Diecezjalni wizytatorzy katechetyczni

Ks. kan. dr Zbigniew PYSKŁO

Ks. kan.  mgr lic. ROBERT ŚLIWOWSKI

Ks. kan. dr TOMASZ GRABOWSKI

Diecezjalny Koordynator Szkoły Animatora

Ks.  kan. dr Zbigniew PYSKŁO

Sekcja II: Wychowanie katolickie

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży:

Ks. mgr lic. Marek ŻMIJEWSKI  – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Ks. mgr Mateusz CYMEK

Ks. mgr lic. Łukasz LIPIŃSKI

Ks. mgr lic. Emil SASINOWSKI

Ks. mgr lic. Andrzej SURDYKOWSKI

Ks. mgr lic. Mariusz SZULC

Ks. mgr lic. Wojciech TUREK

Ks. mgr Michał WYSZYŃSKI

Duszpasterstwo młodzieży Ruchu „Światło-Życie”

– Ks. mgr lic. Dawid KULESZA,

– Ks. mgr lic. Marek CHOJNOWSKI

Duszpasterstwo dziecięcej i młodzieżowej służby liturgicznej – Ks. mgr lic. Grzegorz KARWOWSKI
Duszpasterstwo dziecięcych i młodzieżowych drużyn harcerskich-

Ks.  kan. mgr Andrzej POLAKOWSKI,

Ks. mgr lic. Robert SZULENCKI

Duszpasterstwo powołań – Ks. dr Michał Cherubin
Światowe Dni Młodzieży i Europejskie Spotkania Młodych – Ks. mgr lic. Stanisław KUĆMIEROWSKI
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – Ks. mgr lic. Mariusz Szulc