08/18/23

INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO 2023/2024- 26 SIERPNIA GODZ. 10.00

SZCZĘŚĆ BOŻE

Wydział Katechetyczny Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej zaprasza wszystkich Katechetów świeckich,  Księży oraz Siostry zakonne na   inaugurację roku katechetycznego 2023/2024. Uroczystość odbędzie się w  dniu 26 sierpnia o godzinie 10.00 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży.

10.00 Uroczysta Msza Święta

11.30 – Wykład Inauguracyjny -” Troska o pozytywny wizerunek Katechety” – Ksiądz dr Tomasz Kopiczko- Sekretarz Komisji Wydziału Katolickiego  KEP

12.15 – Ogłoszenia Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego

W kwestiach związanych z dokumentacją Katechety będziemy  do Państwa dyspozycji bezpośrednio po  zakończeniu uroczystości.

 

 

05/27/22

Propozycja indeksu uczestnika lekcji religii …

PROPOZYCJA WPROWADZENIA INDEKSU UCZESTNIKA LEKCJI RELIGII

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wprowadziło istotne zmiany w możliwości przekazywania parafiom przez katechetów informacji o osobach uczestniczących w nauce religii w szkole, a także rezygnujących z niej. By pomóc w rozwiązaniu tego problemu Wydawnictwo Jedność przygotowało  Indeks uczestnika lekcji religii.

 

 

Indeks został sprawdzony przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych ks. prof. Piotra Kroczka i dostosowany do jego zaleceń. Otrzymał również pozytywną opinię Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji episkopatu Polski księdza biskupa Wojciecha Osiala.

Z założenia Indeks uczestnika lekcji religii  należy do ucznia i dokumentuje jego udział w szkolnym nauczaniu religii. Nie ma w nim klauzuli informacyjnej, ponieważ informacje w nim zawarte nie będą przetwarzane przez osoby trzecie. Wpisywane do niego dane osobowe ograniczają się do minimum i służą jedynie identyfikacji ucznia przy okazywaniu dokumentu.

Indeks zawiera pisemne potwierdzenie obecności na zajęciach, a także ocenę z religii katolickiej na koniec każdego semestru nauki. Znajduje się w nim również miejsce na adnotacje o wizytach duszpasterskich. Uczeń legitymuje się indeksem podczas czynności wymagających potwierdzenia udziału w szkolnym nauczaniu religii, takich jak wizyta duszpasterska, przygotowanie do przyjęcia sakramentów w parafii czy ubieganie się o zgodę na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego.

Indeks uczestnika lekcji religii umożliwia realizowanie działalności statutowej Kościoła w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem.